Päätöksenteko Ähtärissä: Koulujen peruskorjaus

Koulujen peruskorjauksesta tehtiin alustavat korjaussuunnitelmat ja aikataulut. Hanketta käsiteltiin sivistys- ja teknisessä lautakunnassa sekä ja kaupunginhallituksessa useita kertoja vuosina 2014–2016. Tekla käsitteli väestötiloja 1.6.2016, tällöin esitettiin, että väistötiloja hankitaan ja tutkimiseen varataan määräraha vuoden 2016 investointiosaan.

Tekninen johtaja Maija Lehtonen esitteli 27.6.2016 valtuustolle koulun korjaamista. Esittely piti sisällään mm. parakit väestötiloina tutkimusten ja korjauksen ajaksi. Tutkimusten jälkeen olisi tietenkin päätetty korjaamisen laajuus ja myös mahdollinen uudisrakentaminen. Valtuusto näytti vihreää valoa hankkeelle. Ilmanvaihtoa parannettiin, mutta tutkiminen rakenteita purkamalla jäi tekemättä.

13.6.2016 kaupunginhallitus käsitteli asiaa ja pienensi määrärahaa 618 000 eurosta 500 000 euroon. Kh ohjeisti, että ”viime kädessä mahdollisen väistötilaratkaisun tekee tilojen käyttäjä sivistystoimenjohtajan johdolla”. Valtuutossa määräraha nostettiin teklan esittämälle tasolle.

Tämän jälkeen joku elin päätti jotain ja tutkimusasia hautautui. Opettajat ja oppilaat kävivät koulua tiloissa, jotka tiistai-iltana (11.12.) todettiin vaurioituneiksi ja evakuointi on suoritettava välittömästi. Todennäköisesti teknisen johtajan johdolla tutkimiset olisi tehty jo 2–3 vuotta aikaisemmin ja korjaustoimet / uudisrakennus olisivat jo valmiit.

Jo aiemmin puhuttiin, että rakentaminen ja korjaukset on tehtävä huomioiden ihmisten terveys. Sivistystoimi toi selvästi esille, että opettajat ja oppilaat oireilevat. Oireilua tutkittiin tiloista otetuilla ilmanäytteillä. Toki tiedettiin, että rakennuksen mikrobivauriot ovat yleensä alapohjassa, seinien sisällä ja ikkunoiden karmeissa. Määrärahojen niukkuudesta johtuen ongelmia yritettiin ratkaista tiivistämällä rakenteita ja tehostamalla ilmanvaihtoa.

Valtuusto hyväksyi maanantaina 10.12. talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Käsittelyn yhteydessä vihjailtiin, että koululla tehty tutkimus tuo esille vakavia vaurioita. Olihan tutkimustulokset tulleet kaupungin tietoon jo edellisellä viikolla. Niistä ei saanut vielä puhua. Miksiköhän?

Kaupunki on tehnyt / tekemässä suuria päätöksiä tekniseen toimeen ja koulujen mikrobivaurioituneita tiloja koskien. Aplodit kaupunginjohtajan selvityksen jälkeen varmistivat, että ratkaisu koulujen korjaukseen löytyy sopuisasti. Käsittely kaupunginhallituksessa ja valtuustossa lienee selvä. Uskoisimme, että päätökset ovat oikeanlaisia.

Mutta entä päätöksenteko, kuinkas se meni. Nämä asiathan koskevat teknisen lautakunnan toiminta-aluetta. Kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina 17.12., emmekä tiedä tätä kirjoitettaessa kh:n päätöstä.

Lautakuntien tulisi olla ammattilautakuntia ja toimia kaupunginhallituksen tukena oikeanlaisia päätöksiä tehtäessä. Näin varmaankin toteutuisi kunnallinen demokratia. Päätökset syntyisivät tietenkin vähän hitaammin, mutta ehkäpä asiatuntemusta päätöksentekoon tulisi lisää. Uskoisimme, että samanlainen päätös olisi syntynyt demokraattisessa päätöksenteossa. Investoinnit olisivat ehkä olleet erilailla painotettuja.

Teknisellä osastolla on ollut työvoimavajausta jo yli vuoden. Tekninen johtaja työskentelee 50 prosenttisest normaalista työajasta. Lautakunta teki esittelijän (rakennustarkastaja) päätösesityksen mukaisesti päätöksen täysiaikaistaa teknisen johtajan työaika. Lautakunta koki huolta teknisen toimen henkilöstön jaksamisesta ja terveydentilasta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti otto-oikeuttaan ja kumosi edellä mainitun päätöksen kaupunginhallituksessa. Tämän jälkeen kaupunginhallitus on täyttänyt teknisen toimen virkoja maanrakennuksen ja rakennuttajainsinöörin viroilla, kiitoksia siitä. Toivotamme uudet viranhaltijat tervetulleiksi.

Uutisnuotassa oli kirjoitus Ähtärin imagosta ja kiusaamisesta. Imagokirjauksessa puututtiin päätöksentekoon kaupungin hallinnossa. Kiusaamistahan on mm. ohittaa viranhaltijan ja työntekijän tehtävät. Sama koskee varmaankin myös luottamushenkilöiden ja päättävien elinten ohittamista.

Ähtärissä kuulee hyvin usein sanottavan, että ”päätöksen teette te hyvät valtuutetut”. Mutta onko näin?

Toimitusjohtaja Martin Saarikangasta lainaten ”johtajan tulisi kerätä ympärilleen tiimi, jossa ei ole yhtään ruskeakielistä yes-henkilöä”. Näin asioita valmisteltaisiin monipuolisesti ja erilaiset mielipiteet tulisivat esille jo valmisteluvaiheessa.

Varmaankin kaikki haluavat Ähtärin parasta. Toivomme rehellistä, avointa ja luottavaista päätöksentekoa.

Yhteistyöterveisin

Ilkka Kajander, valtuutettu, teknisen lautakunnan pj

Pirkko Koiramäki, valtuutettu, teknisen lautakunnan varapj

Seppo Laine, valtuutettu, teknisen lautakunnan pitkäaikainen jäsen