Outoa toimintaa

Allekirjoittaneelle tuli 6.2.2021 tekstiviestinä kutsu Sapsalammin kalastusseuran puheenjohtajalta saapua 9.2. kylätalolle johtokunnan kokoukseen. Kokouksessa ei ollut esityslistaa.

Alkumuodollisuuksien jälkeen puheenjohtaja esitti, että Alavuden osakaskunnalta on tullut pyyntö Sapsalammin kalastusseuralle antaa lausunto siitä, että osakaskunta lähtee valittamaan Aluehallintoviraston 22.1.2021 tekemästä kielteisestä päätöksestä Putkisillan rakentamiselle Sapsalammen ja Isorimmin järvialtaiden välille. Dnro. LSSAVI/9226/2018

Olin kyseisen osakaskunnan hoitokunnan jäsen vuosina 1992–2017, ja siitä ajasta enimmän osa-aikaa sen puheenjohtaja. Aika vakava uhka olisi pitänyt olla olemassa, että olisin menetellyt nyt toimitulla tavalla, jossa pyydetään lausuntoa asiassa, josta osakaskunnan hoitokunnan jäsenetkään eivät vielä tiedä mitään. Lisäksi asia on saatettu lausunnonantajalle muodossa, josta ilmenee jo päätetystä toimenpiteestä.

Ilmeisesti seuraavassa osakaskunnan vuosikokouksessa valtakirjan antaneet alavutelaiset kiinteistönomistajat osallistuvat välillisesti, osa tietämättään ja osa tietoisesti, päätökseen siitä, lähteekö valitus vai ei.

Se, kuinka asianosaisia valtakirjan antajat ovat rumpuasiassa, jää kiinteistönomistajan omaan harkintaan. Valituksen hinta on noin 3000 euron luokkaa, mikä on noin neljäsosa jo hukatuista osakaskunnan rahoista.

Erkki Peltonen