Onko sähkön siirtohinnoittelussa kyse härskistä keinottelusta?

Sähkön siirtohinnoittelu ja sähkön käytön lisääminen liittyvät mielenkiintoisesti toisiinsa.

Ensin sähkönsiirron kustannukset vapautettiin, minkä seuraukset näkyvät tämän päivän sähkölaskuissa tavalla, joka kurittaa kohtuuttomasti kaikkia sähkönkäyttäjiä.

Ja nyt on sitten käynnissä ennen näkymätön sähkönkäytön kasvu, jota lisätään jopa lyhytaikaisilla valtion tukitoimenpiteillä.

Ja arvatkaapa, kuka maksaa kaiken tämän lystin?

No, tietysti sähkönkäyttäjät siirtohinnoissaan.

Herääkin kysymys, liittyvätkö siirtohintojen hallitsematon vapauttaminen ja sähkönkulutuksen kasvattaminen toisiinsa?

Onko tämä kaikki harkittua ja pitkän tähtäyksen suunniteltua sähkönkäyttäjien rahastusta ja kuka on toiminut arkkitehtina ja sähköyhtiöiden taustakonsulttina asiassa?

Olisikohan tarpeellista selvittää yhteydet päätöksentekijöiden ja sähköyhtiöiden välillä?

Edellä kerrottu koskee pääsääntöisesti isoja, sijoittajien hallitsemia sähköyhtiöitä, mutta myös pienet ja paikalliset sähkönsiirtäjät ovat lähteneet rahastamaan isojen sijoittajien avaamalla tavalla, vaikka siihen ei todellista tarvetta olisikaan.

Yrjö Paukkunen

lakitoimistoyrittäjä,

Alavus