Mistä tulevaisuuden veronmaksajat?

Syntyvyys on Suomessa alhaisimmillaan. Käyrä sen kuin jatkaa laskuaan. Syntyvyyden alenemisen rinnalla on 2010-luvulla myös työikäisen väestön määrä vähentynyt joka vuosi. Alavudellakin kuolee enemmän vanhuksia kuin syntyy vauvoja. Pitkällä aikajänteellä nämä kehityssuunnat tuovat selviä, isojakin ongelmia.

Tämän trendin jatkuminen tuottaa aivan keskeisen kysymyksen: Millä tulevaisuuden eläkkeet ja sosiaaliturva kustannetaan? On luonnollisesti jokaisen oma asia, haluaako lapsia vai ei. Erilaisissa tutkimuksissa nuoret ilmoittavat entistä useammin, että he haluavat vain yhden lapsen tai ei ollenkaan lapsia. Ajattelutavan murros on erityisesti päättäjille huomioitavaa todellisuutta.

Syntyvyyden vähentyminen on yhteiskunnallemme iso ongelma, johon tulisi löytää ripeästi oikeita lääkkeitä. Onko siis ilmapiiri poliittisessa päätöksenteossa lapsiystävällinen ja lapsenhankintaa edistävä? Yksioikoisesti tilastoja katsoen näin ei taida olla. Mitä hallitus on tehnyt asian eteen?

Otetaanpa esimerkiksi lapsilisät. Se on tärkein lapsettomien ja lapsiperheiden välistä tulonjakoa tasaava etuus, mutta sen reaaliarvo on laskenut peräti 30 prosenttia vuodesta 1994. Lapsilisiin tarvittaisiin merkittävä tasokorotus.

Vuoden 2019 valtion budjettiehdotus on nyt esitelty. Veronalennuksiin olisi sen mukaan käytettävissä noin 300 miljoonaa euroa. Toivon, että hallitus tässä kohti selkeästi huomioisi tuon potin jakamisessa tällä vaalikaudella tekemänsä heikennykset esimerkiksi lapsiperhe-etuuksiin, esimerkiksi verotuksen lapsivähennys tulisi palauttaa.

Oma puolueeni, Kristillisdemokraatit, esittää myös opintotuen huoltajakorotuksen nostamista, jotta opiskelevien lapsiperheiden toimeentulo-ongelmia voidaan helpottaa nykytilanteesta. Lapsi- ja perhepolitiikka on kyllä aivan ehdottomasti nostettava yhteiskunnallisessa päätöksenteossa keskeisemmäksi painopistealueeksi kuin se nyt on.

Meillä täällä Alavudella on rakennettu uusi päiväkoti. Ylä-asteen remontti on alkamassa. Tuurin koulua aletaan rakentaa. Valtuustoryhmämme on tehnyt aloitteen alle 3-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta. Aloite on myös tehty lapsivaikutuksen arvioinnista päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksiä tehtäessä huomioitaisiin myös nämä pienimmät.

Alavuden kaupungilla on myös uudistetut verkkosivut, joissa palautteen anto on tehty helpoksi. Olkaa ihmeessä yhteyksissä, mikäli jokin asia painaa mieltä.

Kuten vaaliteemani oli: Yhdessä eteenpäin!

Johanna Yli-Kaatiala

kaupunginvaltuutettu KD, Alavus

>>>>>>> Stashed changes