Mistä aluevaaleissa oikein on kyse?

Tulevat aluevaalit herättävät äänestäjissä hämmennystä. Vähemmän politiikkaa seuranneet ihmettelevät, että mistä näissä vaaleissa oikein on kysymys.

Kysymys on meitä jokaista koskettavista arkipäivän asioista, esimerkiksi minkälaisia terveyspalveluita seutukunnallamme jatkossa tullaan tarjoamaan ja miten pelastustoimen asiat tulevaisuudessa järjetetään.

Uudistus mullistaa kokonaan meitä kaikkia koskevat arjen palvelut ja siksi on tärkeää, että aluettamme edustavat ihmiset, jotka ymmärtävät kokoanaisuuksia ja joilla on riittävän laajat ja monipuoliset tiedot sekä kontaktit hyvinvointialueen päättäjiin. Lisäksi heidän pitää ymmärtää uudistuksen vaikutukset alueen rahoitukseen.

Näissä vaaleissa valitaan aluevaltuustoon ihmiset, jotka tulevat päättämään lähes kaikesta, mikä koskee hyvinvointialueen sisällä tapahtuvaa kehitystä, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen osalta sekä kaikkeen niihin liittyvästä päätöksenteosta.

Kyse ei siis ole mistä tahansa asioista, vaan tuleva aluevaltuusto tulee ohjaamaan elämäämme tulevan hyvinvointialueen sisällä. Näin ollen annamme hyvinvointialueen valtuutetuille valtakirjan päättää lähes kaikista arkeamme ohjaavista asioista.

Lisäksi kyse on todella merkittävästä rahojen käytöstä. Etelä-Pohjanmaalla hyvinvointialueen bujetti tulee olemaan noin 792 miljoonaa euroa ja meidän seutukunnan osalta noin 100 miljoonaa euroa.

Ei siis ole merkityksetöntä, ketkä näistä pääomista ovat päättämässä, kuinka niitä jaetaan kullekin seutukunnalle ja mihin kohteisiin.

Yrjö Paukkunen