Mikä on vanhusneuvosto?

Vanhusneuvosto perustuu joulukuussa 2012 säädettyyn lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnan vanhusneuvostosta säädetään kuntalaissa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyvään väestöön kohdistuvien päätöksien tekoon ja niiden vaikutuksien arviointiin.

Vuonna 2016 Kuortaneen väestöstä 30 prosenttia oli yli 64-vuotiaita. Kuortaneen vanhusneuvosto on alueella asuvien ikäihmisten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkejärjestöjen yhteistoimintaelin. Sen tarkoituksena on parantaa ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia heitä koskevissa päätöksissä sekä viedä päättäjien tietoon ikäihmisten tahto.

Vanhusneuvosto saa kyliltä vanhuksilta sellaista tietoa, mikä ei välittyisi kuntapäättäjille muuten. Tarpeet tulevat esille erilaisissa tilaisuuksissa, joissa ikäihmiset kokoontuvat. Niistä tarpeista neuvosto tekee esityksiä kuntaan, seurakuntaan ja voi tehdä esityksiään vaikka eri järjestöille ja yrityksille asiasta ja tarpeista riippuen.

Tänä vuonna Kuortaneen vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaan kuuluu Vanhustenpäivän ja -viikon viettäminen lokakuussa. Neuvosto järjestää ikäihmisille vierailuja katsomaan läheisiään Ähtäriin yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa. Lisäksi neuvosto osallistuu Olotilahan vuoroihin 15. toukokuuta.

Vanhusneuvosto on lisäksi esittänyt, että derifrillaattori (sydäniskuri) hankittaisiin kauppoihin ja kirkkoon. Esitykset on tehty myös Ähtärin hälytyskellojen hoitamisesta kuntoon sekä lumen auraamisesta kylillä.

Kuortaneen vanhusneuvostoon kuuluvat pj Martti Takanen (Kuortaneen kansalliset seniorit ry), vpj Helena Toivola (Eläkeliiton Kuortaneen yhdistys), Helena Juurakko (Kuusiokuntien omaiset ja läheiset ry), Terttu Happonen (Kuusiolinna Terveys Oy), Kaija Valkama (Kuortaneen seurakunta), Sanna Kämppi (Kuortaneen 4H-yhdistys) sekä Annukka Salminen (nuoriso- ja kulttuurisihteeri).

Kesäkuussa toimintansa aloittaa maakunnallinen vanhusneuvosto, jonka kokoonpano on 18 henkilöä eli yksi edustaja joka kunnasta. Kuortaneelta se on vanhusneuvoston puheenjohtaja Martti Takanen. Tällä kokoonpanolla toimitaan, kunnes maakuntauudistus astuu voimaan.

Martti Takanen vanhusneuvoston pj