Lukemis- ja kirjastomuistoja talteen

Onko sinulla muistoja lukemisesta ja kirjastosta ennen vuotta 1970? Mitä kirjoja luit, mitä tunteita lukeminen sinussa herätti ja miten muut suhtautuivat lukemiseesi? Millaisia muistoja sinulla on kirjastosta ja kirjastonhoitajasta? Missä kirjastossa kävit, millaisena muistat kirjaston tunnelman? Oliko kirjastonhoitaja äkäinen vahtija vai ystävällinen kirjojen suosittelija?

Yhteiskuntatieteiden tohtori Eija Eskola kerää lukemiseen ja kirjastoihin liittyviä muistoja tekeillä olevaa kirjaansa varten. Kirjassa käydään läpi lukemiseen liittyneitä käsityksiä ja tapoja 1920–1970, ajan suosikkikirjoja sekä kirjastoja lukemisen paikkana ja lukemisen edistäjänä.

Kirja tulee sisältämään runsaasti yksityiskohtia, anekdootteja ja tapauksia.

Kirjassa tuodaan esiin, kuinka lukemiseen on suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheissä suhtauduttu. Kerrotaan myös, kuinka kirjastomatkat tehtiin ja tuodaan esiin kirjastonhoitajan persoona ärhäkkänä lukemisen vahtina sekä toisaalta lämminhenkisenä mentorina. Lisäksi esitellään, millaisissa paikoissa ja mitä kirjastoja on ollut. Lukijoiden muistelusten lisäksi kirjassa käytetään runsaasti muuta lähdeaineistoa.

Muistelut pyydetään lähettämään 30.9.2018 mennessä osoitteeseen kirjastomuistot@gmail.com. Ilmoita, jos et halua nimeäsi mainittavan kirjassa. Kerro myös ikäsi ja paikkakunta, johon kirjoituksesi liittyy.

>>>>>>> Stashed changes