Linnuille lisää varoittimia lankoihin

Lukematon määrä lintuja menettää henkensä vuosittain sähkölankoihin lentäessään. Varsinkin isojen lintujen, kuten joutsenten ja kurkien lento päättyy usein lankoihin, mutta myös pienempien lintujen surmanloukkuja langat ovat.

Lankoihin laitettavat värikkäät pallot ja heijastavat hyrrät ovat osoittautuneet tehokkaiksi törmäysten estäjiksi. Linnut havaitsevat langat jo kaukaa, hämärässä ja huonossakin säässä. Pyörivät hyrräheijastimet aiheuttavat myös hieman ääniaaltoja, mikä tehostaa vaikutusta.

Esimerkiksi Suomen kansallislinnut, laulujoutsenet ovat viime vuosina lisääntyneet lukumäärältään runsaasti. Keväisin ja syksyisin linnut kokoontuvat järvien lahdille monien satojen yksilöiden parvissa. Tällöin lankoihin törmäämisiä tapahtuu eniten.

Mutta lankoihin lennetään muinakin vuodenaikoina. Siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää, että kaikki vaaralliset, etenkin järvien ranta-aluilla sijaitsevat sähkölinjat merkittäisiin. Eivät pallot ja heijastimet toki kaikkia lintuturmia estä, mutta vähentävät niitä kuinkin merkittävästi.

Kaikki sähköyhtiöt eivät hoida merkitsemisiä, eivätkä välitä lintukuolemista. Toiset taas laittavat toimeksi välittömästi, kun saavat ilmoituksia menehtyneistä linnuista.

Malliesimerkki nopeasta toiminnasta on ainakin oman kokemukseni perusteella Koillis-Satakunnan Sähkö Oy. Vuosien kuluessa olen monista järvien ranta-alueiden lentoreitillä olevista sähkölinjoista tehnyt ilmoituksia. Otettuani yhteyttä verkostopäällikköön, on aina kiitettävän lyhyessä ajassa pallot tai heijastinhyrrät langoille laitettu.

Viimeksi soitin Matti Takamäelle lankoihin lentäneistä joutsenista huhtikuun kolmannen viikonvaihteen aikana. Hän lupasi laittaa kyseisellä lintujen lentoreitillä toimeksi välittömästi oman yhtiönsä linjalankojen osalta.

Johtolinjojen turvamerkinnällä halutaan suojella lintuja kärsimyksiltä. Hyötyä tulee myös sähköyhtiöille. Kun iso lintu lentää lankoihin, niin sähkökatkojen lisäksi vikaantuvat monesti johdotkin. Pahimmissa tapauksissa langat menevät poikki ja aiheutuu maastopalojakin. Lintu voi syttyä tuleen ja seurauksena on ollut metsäpaloja.

Myös lintukuvaajat, -harrastajat ja -bongaajat ovat kiitollisia kaikille niille lankalinjoja ylläpitäville yhtiöille, jotka turvamerkinnällään suojelevat lintujen hyvinvointia.

Pentti Hautala