Lasten ja nuorten harrastaminen turvattava

Suomen suurin nuorisojärjestö Suomen Partiolaiset ry yhtyy urheilujärjestöjen huoleen lasten ja nuorten harrastustoiminnan turvaamisesta. Sitä ei tulisi rajoittaa kohtuuttomasti ennen kuin kaikki muut keinot yhteiskunnassa on käytetty.

Partio on toiminut vastuullisesti koronavirusepidemian vastaisessa taistelussa samalla mahdollistaen turvallisen harrastustoiminnan lapsille ja nuorille. Harrastustoimintaa on nopeasti sopeutettu vastaamaan viranomaisten paikallisia määräyksiä, suosituksia ja ohjeistuksia turvallisuus aina etusijalle nostaen.

Kannamme huolta siitä, mihin harrastustoiminnan rajoitukset voivat johtaa. Tämä voi näkyä tulevaisuudessa sosiaalisten taitojen heikentymisenä, osaamisen kaventumisena, perheiden hyvinvoinnin heikentymisenä ja eriarvoistumisen kasvamisena.

Siksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei tule rajoittaa ennen kuin kaikki muut keinot yhteiskunnassa on käytetty. Vastuu tautiketjujen katkeamisesta tulisi olla ensisijaisesti aikuisten, ei lasten. Lapsille ja nuorille pitää taata mahdollisimman normaalit kasvun ja kehityksen edellytykset myös – ja varsinkin – poikkeusaikana.

Tasapainoilu hyvinvoinnin ja terveysturvallisuuden välillä on vaikeaa. Ymmärrettävää on myös se, että koronamuunnos aiheuttaa huolta ja vaatii ehkä rankkojakin sulkutoimia. Jos lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen on tarkoituksenmukaisin keino estää taudin leviäminen, toivomme sille hyviä perusteluita.

Me omalta osaltamme teemme kaikkemme, että harrastaminen pysyy niin turvallisena kuin se näissä oloissa on mahdollista. Odotamme, että lasten ja nuorten hyvinvointi huomioidaan vahvasti myös koronakriisin jälkihoidossa.

Siiri Somerkero, puheenjohtaja

Kaisa Leikola, toiminnanjohtaja

Suomen Partiolaiset ry