Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille!

Yhteiskunnassamme on paljon vapaaehtoisia. Noin 40 prosenttia suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä ja heistä noin 1350 henkilöä toimii vapaaehtoisena partiossa piirimme alueella.

Vapaaehtoisia eivät tosin ole vain partiolaiset, vaan monet muutkin järjestöt toimivat juuri vapaaehtoisten voimin ja monet aktiivit toimivat monissa eri järjestöissä.

Ilman näitä vapaaehtoisia vastuunkantajia ei moni järjestö, partiolippukunta, muu paikallisyhdistys tai seura voisi edes toimia.

Miksi sitten tehdä vapaaehtoistyötä? Vapaaehtoisena pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja näin luomaan itselleen läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita, oppimaan uutta, kehittämään itseään, sekä saamaan uusia kokemuksia ja näkökulmia elämään.

Vapaaehtoisena toimiminen onkin monelle tärkeä harrastus ja vapaa-ajan viettotapa, jonka parissa saa turvallisesti pohtia, etsiä ja ilmaista omia arvojaan sekä identiteettiään.

Partiossa on tarjolla monenlaisia vapaaehtoistehtäviä, joissa juuri sinun ammatillisesta tai muusta kokemuksestasi ja osaamisestasi voisi olla iloa monella tapaa. Työlläsi voit mahdollistaa erityisesti lapsille ja nuorille harrastuksen, jossa oppia uutta ja kartuttaa kokemuksia. Tämä ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia.

Tässä yhteydessä täytyy korostaa, että vapaaehtoistyön tekemisen tapoja on monia ja kaikki annettu aika on yhtä arvokasta.

Se, oletko vapaaehtoisena mukana kerran viikossa partiokokouksessa tai kerran vuodessa vaikkapa lippukunnan kesäleirillä on vapaaehtoistyön kannalta yhtä tärkeää!

Jokainen tekijä auttaa osaltaan pääsemään tavoitteisiin ja antaa vastavuoroisesti tekijälleen tunteen siitä, että hänen panostaan tarvitaan.

Motivaatio onkin vapaaehtoistyön kantava voima, jota voidaan pitää yllä kiittämällä tehdystä työstä.

Kaikenlaisia tekijöitä tarvitaan ja onkin tärkeää, että vapaaehtoisella on tunne, että juuri minun toiminnallani on merkitystä.

Arjen työssä kiittäminen saattaa kuitenkin joskus unohtua. Kiitoksen sanominen ei vaadi paljoa, mutta se antaa hyvän mielen ja vapaaehtoiselle viestin, että hänen toimintaansa arvostetaan.

Joten vielä kerran lämmin kiitos vapaaehtoisille, sillä ilman teitä moni asia jäisi tekemättä sekä moni lapsi ja nuori kohtaamatta!

Pohjanmaan Partiolaiset