Kuntavaalit 2021: Valta takaisin päättäjille

Vaaleissa valtuuston jäsenistä ainakin osa vaihtuu. Olisi aika ottaa osa päätösvallasta takaisin valtuustolle.

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja hallintosäännön määräyksiin. Ähtärin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto.

Valtuuston valitsema kaupunginhallitus johtaa hallintoa ja taloutta, ja vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kuntalaki on mahdollistanut päätöksenteon delegoinnin. Käytännössä päätöksenteko Ähtärissä on siirtynyt kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Tärkeiden kehityshankintojen, kuten koulun ja uimahallin, suunnittelu siirrettiin ohjausryhmille, joiden puheenjohtajiksi nimitettiin viranhaltijoita, jotka toimivat kaupunginjohtajan alaisina.

Hyvän hallintotavan mukaan mukaan ohjausryhmien puheenjohtajien tulisi olla valtuutettuja. Kaupunginjohtaja voi nimetä ohjausryhmiin viranhaltijajäseniä.

Aiemmin Ähtärissäkin suunnittelutyöryhmien puheenjohtajana toimi luottamushenkilö, ja asiantuntijoina viranhaltijoita, kukin omalta tulosalueeltaan.

Olen kaupungin palvelujen kehittämisen kannalla, ja puolsin uuden uimahallin rakentamista, mutta mielestäni asiat on valmisteltava monipuolisesti ja erilaiset mielipiteet huomioitava jo valmisteluvaiheessa.

Tutkimustulokset – sekä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja ähtäriläisten mielipiteet – on otettava huomioon, vaikka ne eriäisivät kaupungin johdon mielipiteistä.

Jos näin olisi tehty Ähtärin kouluprojektin osalta, olisimme ehkä säästäneet noin 1,5 miljoonaa euroa vuokrissa. Kouluevakko aloitettiin kolme vuotta ennen koulun purkua, mutta jouduimme kuitenkin rakentamaan väistötilat sisäilmaongelmista kärsiville.

Jos näin olisi tehty uutta uimahallia rakennettaessa, kaupungin asukkaita olisi ehkä kuunneltu jo hankesuunnittelun yhteydessä, ei ainoastaan sen loppumetreillä.

Nyt voimme vain toivoa, että 7,5 metriä leveä ja kolmeratainen allas täyttää käyttäjien toiveet.

Vastuullisella johtamisella voimme varmistaa, että kaupungin toiminta on asukaslähtöistä, ja että arki sujuu mutkattomasti.

Ilkka Kajander

Ähtäri (kesk.)