Kuntavaalit 2021: Pidetään tulevaisuuksista huolta

Vaikka tänä lukuvuonna on pitkälti vältytty etäopetukselta, ovat koronan rajoitustoimet meilläkin vaikuttaneet suuresti lasten ja nuorten elämään. Harrastuksia on peruttu tai niitä on rajoitettu. Kirjastot ja nuorisotilat ovat olleet ajoittain suljettuina. Kavereiden tapaaminen on ollut mahdollista vain pienissä porukoissa ja ulkotiloissa.

Epidemia on aiheuttanut taloudellista huolta, ahdistusta ja rasittanut perhesuhteita. Lasten ja nuorten koulumenestys on saattanut kärsiä ja opintoja on jopa keskeytynyt. On ollut yksinäisyyttä ja masennusta, aggressiivinen kielenkäyttö ja käyttäytyminen ovat lisääntyneet. Lastensuojeluilmoitukset ovat kasvaneet, samoin kuin lapsi- ja nuorisopsykiatristen palveluiden tarve.

Kun valtiollisella tasolla on luotu exit-strategiaa koronasta ulospääsemiseksi, tehdään samoin toivon mukaan myös kunta- ja kuntayhtymätasolla. On kyse sitten valtiollisesta tai kunnallisesta tasosta, on valmisteluissa tärkeää huomioida lapset ja nuoret. He tulevat vielä pitkään kärsimään koronan vaikutuksista.

Koti on lapselle ja nuorelle se tärkein paikka. Siksi perheitä ja vanhempia tulee tukea hyvissä ajoin. Heitä ei saa päästää tipahtamaan eri palveluiden väliin, vaan eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä tulee tiivistää ja synkronoida. Lasten ja nuorten tulee päästä mahdollisimman nopeasti mielenterveyspalvelujen piiriin, kun he apua tarvitsevat.

Tämä kaikki maksaa takuulla itsensä monin verroin takaisin. Kun lapset ja nuoret saavat laadukasta opetusta riittävän pienissä ryhmissä ja heillä on mahdollisuus asianmukaiseen tukeen, hyötyvät he kaikki. Pidetään lapsistamme ja nuoristamme, meidän tulevaisuuksistamme huolta!

Ulla Siljamäki, kuntavaaliehdokas, lehtori Kuortaneen Keskusta (sit.)