Kuntavaalit 2021: Muutamia ajatuksia ähtäriläisille

Kunta koostuu meistä jokaisesta. Siksi kunnallinen demokratia toteutuu parhaiten avoimuudella ja läpinäkyvyydellä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Hankalissakin asioissa päätösten tulee perustua tietoon sekä kykyyn sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä yli puoluerajojen.

Kuntalaisilla on oikeus monikanavaiseen tiedonsaantiin ja heille on annettava mahdollisuus vuorovaikutteiseen tiedottamiseen. Olisikohan nykyisiä päätöksenteon toimintatapoja uudistettava?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut leikkaavat läpi koko elinkaaremme. Sote kattaa Ähtärin kaupungin budjetista lähes 60 prosenttia. Palveluiden järjestämisvastuu on Kuusiolinnalla ja Kuussotella.

Valtakunnallinen soteuudistus koskee kuitenkin kaikkia kuntia! Nykytilanteessa on valvottava, että palvelut ovat sopimuksen mukaisia myös laadullisesti.

Soteuudistuksessa on oltava hereillä; lähipalveluista on pidettävä kiinni kaikin keinoin.

Yrittäjät ovat Ähtärin elinvoimalle merkittävä voimavara. Niin pienet kuin suuret yritykset luovat meille hyvinvointia. Unohtaa ei sovi myöskään maa- ja metsätaloustiloja. Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan kunnan paras tuki yrittäjyydelle on lisätä kunnan vetovoimaa.

Eli kun kunta on vetovoimainen, vaikuttaa se yritysten kiinnostukseen sijoittua paikkakunnalle, vastaavasti monipuolinen yrittäjyyssektori luo työtä ja hyvinvointia. Kun tämä kehä toimii, ruokkii se itse itseään.

Meidän tulee saada yhteinen näkemys elinvoimapolitiikalle ja tehdä sitä suunnitelmallisesti.

Kestävä kuntatalous on itsenäisyyden pohja. Tulevat investoinnit, väestön ikääntyminen ja vaikea tulevaisuuden ennustettavuus ovat luoneet meille haasteelliset ajat.

Tulorahoitus ei riitä tuleviin investointeihin, joten on tutkittava vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut kuten esimerkiksi elinkaarimalli, jossa yksityinen toimija vastaa kohteen toteutuksesta ja ylläpidosta palvelumaksua vastaan.

Ähtärin tulee tehdä pitkän tähtäimen taloussuunnitelma, jossa huomioidaan myös sekä matkailu että energia- ja vesilaitos. Ne eivät ole erillisiä saarekkeita, vaan osa kuntakonsernia, jotka vaikuttavat kaupungin taloustilanteeseen.

Tähän kirjoitukseen ei sopinut enempää asiaa, mutta kuulolla ollaan.

Irma Kuoppala

kuntavaaliehdokas

Ähtärin Keskusta (sit)