Kuntavaalit 2021: Kuortane on hyvä paikka asua ja yrittää – sitä tulee kehittää edelleen

Kuortane on viihtyisä, menestyvä ja elinvoimainen kunta. Sitä täytyy kehittää niin, että tunnistetaan kunnan ja sen ympäristön vahvuudet, mutta pyritään samalla löytämään ratkaisuja elämänlaatua heikentäviin asioihin.

On huolehdittava, että Kuortaneen vetovoimatekijöihin panostetaan siten, että paikkakunnalle saadaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja veronmaksajia.

Yrittäjyyttä on arvostettava ja sille on luotava hyvät edellytykset.

On katsottava, että kaavoitus, tiestö ja laajakaistayhteyksien kapasiteetti ovat ajan tasalla.

Erityishuomiota sote-uudistuksen pyörteissä on kiinnitettävä sosiaali- ja terveyspalveluiden tasokkuuteen ja saatavuuteen sekä lapsiperheiden ja ikääntyneiden olosuhteiden kehittämiseen.

Nuorissa on tulevaisuus eli heille on taattava sopivankokoiset päiväkoti- ja opetusryhmät, turvalliset koulureitit sekä harrastus- ja kerhotoimintaa. Lukion säilyminen kunnassa on turvattava.

Kuortaneelle tärkeitä koulutus-, urheilu- ja kulttuuripalveluita on kehitettävä yhdenvertaisesti.

Kuortaneen elinvoimaisuudesta on huolehdittava. Kunta palveluineen luo perustan asukkaidensa elämänlaadulle. Monipuolinen yhdistys- ja harrastustoiminta on kuntalaisten etuoikeus.

Oman kunta-alueemme viihtyisyyteen, yhteisöllisyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin voimme vaikuttaa yhteistoimin.

Kunnan tehtävänä on mahdollistaa tämä luomalla kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle suotuisat puitteet taajama-alueella ja kylissä.

Kuntapolitiikassa on toimittava puoluekannasta riippumatta yhteistyössä koko kunnan etua katsoen.

On tärkeää, että valtuustoon valitaan laajaa elämänkokemusta omaavia henkilöitä, joilla on kykyä kuntalaisten kuulemiseen ja järkevään päätöksentekoon kuortanelaisten hyväksi.

Susanna Ylikantola

Kuortane (kesk.)