Kuntavaalit 2021: Julkisissa hankinnoissa petrattavaa

Kansallisten julkisten hankintojen arvo on miljardeja euroja – kyse on siis merkittävästä summasta veronmaksajien yhteisiä rahoja. Esimerkiksi vuonna 2018 kaikkien julkisten hankintojen kokonaisarvo pienhankinnat ja julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät hankinnat mukaan lukien oli 47 miljardia euroa. On sanomatta selvää, että kunnalliseen hankintaosaamiseen tulee panostaa.

Tekemällä viisaita julkisia hankintoja kunnilla on käytössään keino hankkia kuntalaisille parempia palveluja, edistää tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita kuten hiilineutraalisuutta ja ympäristökestävyyttä sekä parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia ja luovuutta. Hankintaa tehdessä tulee arvioida hankinnan vaikutukset työllisyyden, ympäristön sekä yritysten kannalta. Asian tärkeys korostuu, mitä pienemmästä kunnasta on kyse.

Hyvin toteutettuna julkinen hankinta mahdollistaa uusien ratkaisujen ostamisen, jolloin vanhoja tuotteita ja palveluja voidaan korvata. Tämä tarjoaa yksittäisille pk-yrityksille ja ryhmittymille tilaisuuden ideoida innovaatiokumppanuuksin tai ideakilpailujen avulla. Keinona tämä on valitettavasti edelleen liian vähän käytetty.

Julkisissa hankinnoissa tulee lisäksi arvioida oston koko elinkaarta kestävyydessä ja hankinnan kriteerien kustannusvaikutuksineen, ostohinta ei siis ratkaise yksin. Halvalla hankittu voi johtaa kalliisiin käyttökuluihin.

Mahdolliset valitusprosessit tulevat kuntalaisille kalliiksi. Hankintaprosessin yksi tärkeimmistä dokumenteista, tarjouspyyntö – huolellisesti, yksiselitteisesti ja ilman ristiriitoja laadittuna voi vähentää valitusten riskiä, kuten myös markkinavuoropuhelun käyminen ennen kilpailutuksen aloittamista.

Sitä saa, mitä tilaa, minkä vuoksi hankintaosaamista tulisi lisätä kunnissa. Kuntien varojen niukentuessa ja kilpailun koventuessa voidaan haastavissakin tilanteissa synnyttää uusia ratkaisuja kuntien ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä parhaassa tapauksessa luoda työpaikkoja ja synnyttää vientiä.

Petra Piironen

Kuortane (kok)