Kuntavaalit 2021: Helpotusta ikäihmisten kotona asumiseen

Alavuskin ikääntyy. Tarvitaan päätöksiä ja toimenpiteitä, jotta ikäihmisten hyvinvointi voidaan turvata kaikissa vaiheissa. Jotkut ratkaisut ovat aika yksinkertaisia ja taloudellisia. Ikäihmiset haluavat ja pystyvät asumaan kodissaan pitkäänkin. Terveyspalvelut auttavat sairauksiin, mutta turvallinen kotona pärjääminen on monelle jatkuva huolen aihe.

Yli 90-vuotias äitini haluaa asua edelleen omillaan. Hänellä oli muutama vuosi sitten aivoverenvuoto, jonka hän onneksi tunnisti ja sai soitetuksi apua. Sen jälkeen oli sekä hänellä että meillä lapsilla huoli siitä, että kohtaus voi uusia, eikä se ehkä tulisi tietoon ajoissa.

Näin sattumalta lehdessä Alavuden kotihoidon ilmoituksen kokeilusta, joka oli tarkoitettu yksin asuville vanhuksille. Pääsimme mukaan. Äidille vietiin kotiin laite, joka yhdistettiin langattomaan verkkoon lähettämään tietoa kaikkien kolmen lapsen puhelimeen. Saamme tiedon, onko hän liikkunut kotonaan ja milloin.

Kysymys on liiketunnistimesta, joka ei välitä kuvaa eikä ääntä, vain sen, milloin äiti liikkuu kotonaan. Jos äidistä ei kuulu tai hän ei vastaa puhelimeen, voimme asian heti tarkistaa. Tämä on ollut suuri helpotus.

Monenlaisia apuvälineitä on kehitelty yksinkertaisista pukeutumisavustimista uuteen teknologiaan. Ne ovat hyvä keino tukea ikäihmisten omatoimista kotona pärjäämistä. Niitä ei kuitenkaan oikein tunneta. Tätäkään käyttämäämme palvelua ei käytetä täysimääräisesti. Sillä on nyt neljä käyttäjää, kaksi laitetta on käyttämättömänä. Tarvetta luultavasti olisi laajemminkin.

THL:n vuonna 2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli käytössä teknologisesti edistyneempiä omatoimisuutta tukevia ratkaisuja hyvin vähän. Tilanne on toivottavasti paranemassa. Lehtitietojen mukaan Kuusiolinna kehittää teknologian käyttöä uusin kokeiluin.

Kokemuksemme on, että Alavudella apuvälineitä on hyvin saatavissa, jos niitä osaa kysyä. Palvelut kuuluvat kaikille tarvitseville ja niitä olisi tarjottava aktiivisesti ikäihmisille, omaishoitajille ja omaisille.

Hoivapaikkoja ja muuta hoivaa on oltava saatavilla aina kun sitä tarvitaan. Turvallisuus kuitenkin ratkaisee sen, miten pitkään ikääntyneet voivat asua kotonaan.

Silja Hiironniemi

Alavus (kesk)