Koronaviruksen takia kotimainen huoltovarmuus korostuu

Maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikuttaa jo voimakkaasti markkinoihin ja tavaroiden liikkumiseen. Tulevat viikot ja kuukaudet näyttävät todelliset vaikutukset yhteiskunnan toimivuuteen maailmanlaajuisesti, mutta myös kansallisesti.

Näinä hetkinä on syytä muistaa, kuinka tärkeää on kotimainen huoltovarmuus ruuantuotannon ja energian osalta. Vain osa varautumisesta voidaan hoitaa varastoinnin keinoin.

Suomalainen maatalous pystyy tuottamaan oman kulutuksen verran, mutta tuotanto edellyttää useiden tuontihyödykkeiden käyttöä, kuten lannoitteita ja polttoöljyä.

Tässä suhteessa omavaraisuutemme on viimeisten vuosikymmenien aikana laskenut lähes kaikilla tuotannonaloilla.

Vuonna 2018 Suomessa oli hieman vajaa 50 000 maatilaa. Suomalainen ruoka on turvallista, puhdasta ja sen alkuperä tiedetään pellolta pöytään.

Korkeat laatuvaatimukset yhdessä tarkan valvonnan kanssa takaavat koko ketjun toimivuuden. Näin kriisin hetkellä asian tärkeys korostuu.

Kokoomus on kantanut huolta maatalouden kannattavuudesta. Ilman maatalouden tulojen kasvua ja monipuolistumista ei esimerkiksi kotimaista huoltovarmuutta voida turvata.

Koronavirus näyttää laantuneen jo esimerkiksi Kiinassa, jossa tautihuippu näyttää ohiteltulta.

Lainsäädäntö huoltovarmuudesta on tärkeä, kuten nyt koronavirus siitä muistuttaa. Tästä varmasti selviämme, mutta tämä muistuttaa omavaraisuuden tärkeydestä ja huoltovarmuuden tärkeydestä.

Epidemian iskiessä toden teolla Suomeen, tulee suomalaisten ruuantuottajien arjesta entistä haastavampaa. Tuottajat ovat monella saralla tiukalla jaksamisen suhteen ja kannan suurta huolta siitä, että saako maatalousyrittäjä sairastuessaan lomitusapua. Kotieläintuotannossa ei voi laittaa lappua luukulle.

Näinä haastavina aikoina on hieno huomata, että kotimainen maataloustuotanto on riittävällä tasolla. Näin ei kaikkialla ole.

Riikka Varila