Koronatiedote ei tullut joka kotiin

Valtioneuvosto ja terveysviranomaiset lupasivat joka talouteen lähetettävän koronatiedotteen, ”kansalaiskirjeen”. Sen piti olla perillä viimeistään 9.4. Vielä 15.4. tiedote ei ole tavoittanut kaikkia. Ainakin Alavudella on talouksia, jonne kyseinen kirje on jäänyt jakamatta.

Jos tiedotetta ei ole tullut, siitä voi ilmoittaa THL:n nettisivulla olevan palautelomakkeen avulla. Tehtyäni ilmoituksen sähköpostitse, sain vastauksen, josta voi päätellä, että THL toivoo saavansa tiedon kaikista niistä talouksista, jotka eivät tuota ”kansalaiskirjettä” ole saaneet.

Palautelomakkeen täyttämisen yhteydessä ilmeni, että kyseistä koronatiedotetta ei ole jakanut Posti, vaan ilmeisesti SuoraNet-niminen mainosten jakeluyritys, joka nähtävästi on erikoistunut paikkakuntien keskuspaikkoihin eli haja-asutusalueitten postinjakoreittien ja postilaatikoitten tuntemus ei ole hallinnassa.

Ilman jäänyt ja palautetta antanut