Kaventuuko päätöksenteko?

Sitä kyseli nimimerkki ”muutosta kaipaava” viime viikon Viiskunnassa. Huoli on erittäin aiheellinen ja siihen puututtiin myös Alavuden valtuuston kokouksessa.

Hallintosääntöä muutettiin ensin valtuutettujen määrää pienentämällä 31:een. Sen lisäksi esitettiin lautakuntien jäsenmääräksi 7, ja niin, että lautakuntien jäseniksi valittaisiin vain valtuutettuja. Katsoimme linjauksen kaventavan liian paljon kunnallista demokratiaa, ja Pentti Hautala esittikin, että lautakuntien kokoonpanoa ei rajoitettaisi lainkaan. Kannatin esitystä ja koko Perussuomalaisten ja KD:n valtuustoryhmä äänesti tämän mukaisesti. Jos tämä suuntaus jatkuu kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet kaventuvat entisestään.

Yrjö Paukkunen, ps