Kaupungintalon kohtalosta

Peruskorjataan, puretaan, peruskorjataan, puretaan... Mielipiteitä lentelee puolesta ja vastaan.

Kaikkein tärkeintä on ensin puolueettomasti selvittää, mikä olisi peruskorjauksen tarve ja kustannukset ja verrata sitä uuden rakentamiseen.

Nyt on saatu ”kustannusarvio” siitä mitä kaupungintalon peruskorjaus tulisi maksamaan, tai niin ainakin minä asian käsitin.

Saatiin kyllä kustannusarvio, mutta sillä ei ollut mitään tekemistä todellisen tarpeen ja sen vaatimien kustannusten kanssa, ja jäikin sellainen kuva, että lähtökohta oli asetettu täysin asenteellisesti. Se ei anna oikeaa kuvaa ja perustetta arvioida niitä vaihtoehtoja, joissa vertailtaisiin todelliseen tarpeeseen perustuvaa peruskorjauksen kustannusarviota ja nykyisen talon kokonaan purkamista ja uuden rakentamista.

Pelkästään nykyisen massiivisen rakennuksen purkukustannukset tulevat maksamaan noin miljoona euroa ja lisäksi uuden rakentaminen reilusti yli viisi miljoonaa euroa, mahdollisesti jopa kymmenen miljoonaa euroa. Vaikka Alavuden talous on vahva, ei nykyisessä tilanteessa ole syytä lähteä tuolle tielle.

En väheksy lainkaan henkilökunnan oireilua, mutta nykyisellä tekniikalla ja ammattitaitoisella peruskorjauksella päästään kyllä uutta vastaavaan lopputulokseen. Eikä ole lainkaan tarpeellista ottaa koko nykyistä isoa taloa kokonaan kaupunginviraston käyttöön, vain yläkerta. Koko alakerta voitaisiin ihan hyvin jättää avoimeksi tilaksi, jolloin alapohjan peruskorjaustarvettakin voitaisiin arvioida toisesta lähtökohdasta.

Ja kun tulevaisuudessa on edessä vielä terveyskeskuksen ja monen muun kiinteistön peruskorjaus tai uudisrakentaminen, on syytä tarkkaan miettiä myös aikataulua ja kaupungin maksuvalmiutta ennen kuin pannaan ”katepillarit töihin”. Myös kaupungin veroäyrikehitys on syytä pitää mielessä, kun ratkaisuja mietitään.

Yrjö Paukkunen, ps