Kansanvalta vaatii vaalit ajallaan poikkeusoloista huolimatta

Kuntavaalit ovat tämän kevään mahdollisuus vaikuttaa oman kunnan yhteisten asioiden hoitoon.

Vielä voit lähteä kuntavaaliehdokkaaksi tai osallistua vaaleihin äänestämällä. Jokainen ääni on tärkeä, sillä se voi ratkaista valtuustopaikan.

Vaalien jälkeen myös monet muut kunnan toimielimet saavat uudet jäsenet.

Valitettavasti äänioikeuttaan vaaleissa käyttää yhä harvempi. Miksi lähidemokratia ei kiinnosta?

Tulevana keväänä vaalien turvallisuudesta tulee huolehtia erityisjärjestelyin. Meillä on osaamista viruksen tartunnan ehkäisyssä. Käsihygienia, turvavälit ja maskit suojaavat meitä kauppa-asioilla – samoin keinoin voidaan äänestäminen toteuttaa turvallisesti olosuhteisiin sopeutuen.

Ennakkoäänestyspaikkoja tulee lisätä kauppojen yhteyteen, jossa ihmisten on helppo äänestää. Mahdollinen jonotus tulee tehdä ulkotiloissa ja mielenkiintoinen drive in -äänestystä tulee pohtia.

Kekseliäisyyttä lain sallimissa rajoissa on mahdollista käyttää kunnan omilla päätöksillä. Kotiäänestysmahdollisuutta on tarjottava entistä helpommin heille, jotka eivät uskalla tartuntavaaran pelossa lähteä äänestyspaikoille.

Kansanvalta vaatii, että jokainen äänivaltainen voisi käyttää äänioikeutensa.

Kuntavaalien äänestysprosentti on laskenut harmillisesti alle 60 prosentin. Näissä vaaleissa valitaan ihmisen jokapäiväiseen elämään palvelujen päättäjät.

Demokratian kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että äänestäminen tulevaisuudessa mahdollistuu verkossa. Tietoturva ja vaalisalaisuus eivät ole mahdottomia toteuttaa nykyajan digiosaamisella.

Näihin vaaleihin eivät uudet tekniikat ehdi. Mutta on aivan varmaa, että tulevaisuudessa uudet virukset vaikeuttavat elämäämme monella eri tavalla.

Omalta kotikoneelta tai kännykältä suoritettu äänestys on paitsi helppoa myös turvallista.

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja