Kannustetaan yrittäjyyteen

Kaikilla pohjalaismaakunnilla yrittäjyys on merkittävässä asemassa. Eikä se ole mikään ihme. Pohjalainen asenne yhdistettynä periksiantamattomuuteen takaavat onnistumisen edellytykset.

Yrittämiseen on edelleen kannustettava. Yrityksen perustamistoimet, suunnitteluvaiheen ohjaus sekä yrittäjyyskoulutus ovat merkittävässä asemassa uutta yritystä perustettaessa.

Suunnitteluvaiheen laskelmat, markkinoinnin suunnittelu sekä toimintaympäristön tunteminen auttavat alkuun pääsemiseen ja alentavat kynnystä yrityksen perustamiselle.

Monen kunnan eräs tärkeimmistä tehtävistä ovat yrittäjyyteen kannustaminen, elinkeinoelämän kuuleminen ja aito yhteistyö.

Yrittäjyyden kautta luodaan työpaikkoja, työpaikat tuovat veroeuroja ja veroeurot pitävät kunnat vireinä.

Pienten yritysten elinkelpoisuus ja velvoitteet tulee pitää minimissään – se on koko Suomen etu.

Kesällä 2019 osakeyhtiön minimipääoma (2500 euroa) poistuu, jolloin osakeyhtiön perustamisen kynnys madaltuu. Tämä on oikea suunta.

Lisäksi alv-velvollisuuden alarajan nosto 10 000 eurosta 30 000 euroon tukisi pienyrittäjiä yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Tämä alarajan nosto tukisi aloittavaa pienyrittäjää, joka kamppailee kannattavuuden kanssa ensimmäiset vuodet.

Jo toimiville yrittäjille työntekijän palkkakustannusten karsiminen tai edes osittainen tukeminen edesauttaisi työpaikkojen luontia ja työllistämistä.

Näihin yritystoimintaa helpottaviin seikkoihin tulen kiinnittämään erityistä huomiota niin kunta-, maakunta- kuin valtakunnallisella tasolla.