Kannanotto käteisen rahan tarpeellisuudesta

Käteisen rahan saatavuus on Suomessa vähentynyt dramaattisesti. Käteinen on kuitenkin eniten käytetty maksuväline euroalueella ja tärkeä palvelu myös Suomessa tuhansille ikääntyneille.

Käteisen rahan saatavuutta heikentää pankkikonttoriverkoston karsiminen ja henkilökohtaisen pankkipalvelun alasajo.

Suuntaus on johtanut siihen, että monet iäkkäät kansalaiset kohtaavat yhä suurempia pankkiasioinnin esteitä.

Käteinen on hyväksytty maksutapa kaikkialla euroalueella, ihmisillä tulee olla mahdollisuus jatkossakin valita maksutapansa.

Suomen Pankin mukaan ainakin kansalaisten päivittäisen hyvinvoinnin kannalta tärkeät palvelut, ennen muuta elintarvikkeiden, lääkkeiden ja polttoaineen hankinta, on voitava tehdä käteistä käyttäen.

Nämä palvelut on myös huoltovarmuuden kannalta luokiteltu kriittisiksi palveluiksi.

Osa kansalaisista on joutunut käteisen rahan saatavuuden ongelmien vuoksi kohtuuttomiin tilanteisiin. Kehitys on osa digitalisaatiota, johon vuoropuhelun sijasta pakotetaan vastoin eurojärjestelmän ja Suomen Pankin linjauksia.

Samalla kun digitaaliset palvelut ovat helpottaneet monien arkea, on tämä sähköisen asioinnin digiloikka syrjäyttänyt osan iäkkäistä kansalaisista.

Sähköiseen asiointiin tottumattomien ihmisten pankkiasiointi on jäänyt aiempaa heikommin saavutettavaksi ja se on heille keskimääräistä kalliimpaa.

Niin kauan kuin kuluttajat tarvitsevat ja haluavat käyttää käteistä, sen pitää olla mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Eija-Liisa Keskinen

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja