Kaksi valtuutettua pelaa uhkapeliä kuortanelaisten rahoilla

Olisiko sinulla antaa yli 840 euroa rahaa ilman vastiketta? Sellainen summa kertyy, kun noin kolme miljoonaa euroa jaetaan jokaisen kuortanelaisen kesken.

Kuortaneen kunnanvaltuusto teki päätöksen myydä suurimman osan Kuusiolinnan Oy:n osakkeista Pihlajalinna Oy:lle joulukuussa 2019. Valtakunnallisessa sotevalmistelulaissa oli pykälä, että osakkeet siirtyisivät maakunnalle. Sama päätös tehtiin myös muissa omistajakunnissa.

Myyntipäätöstä olivat edeltäneet pitkät neuvottelut, joissa oli osakkeista maksettavan hinnan lisäksi sovittu myös muista avoimista asioista. Kuortaneen kohdalla se tarkoitti korvauksia lääkärivajeesta niiltä osin kuin alkuperäisen sopimuksen määrä ei täyttynyt.

Osakkeiden myyntiä pohdittiin perusteellisesti huomioiden mahdolliset osinkotuotot ja toisaalta osakkeista saatava hinta. Tämä näkyy myös kunnanvaltuuston päätöksessä. Lopulta osakkeista saatava hinta on aina neuvottelutulos. Tämä kyseinen hinta hyväksyttiin kaikissa neljässä kunnassa.

Päätöksen jälkeen perussuomalaiset kunnanvaltuutetut Tauno Lampinen ja Seppo Palomäki tekivät asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Jokaisella suomalaisella on oikeusvaltioon ja demokratiaan kuuluva valitusoikeus julkisista päätöksistä, mutta varsinkin valtuuston jäsenen on tunnistettava valituksesta aiheutuvat riskit ja kannettava viime kädessä vastuu äänestäjien edessä.

Ottamatta kantaa valituksen perusteluihin on lopputuloksena pelkkiä riskejä. Jos valitus hyväksytään, osakkeiden myynti jäisi toteutumatta ja uuden valmistelussa olevan sotelainsäädännön mukaisesti osakkeet siirtyisivät maakunnalle korvauksetta.

Tässä tapauksessa kunta ei saa euroakaan sekä menettää kaiken päätösvallan. Jos valitusta ei hyväksytä, niin edessä on suurella todennäköisyydellä uudet neuvottelut niin hinnasta kuin kaikista muistakin yksityiskohdista.

Kuusiolinna Oy:n arvo on suoraan verrannollinen sopimuskauden pituuteen ja tästä on valituksen aikana menetetty jo yksi vuosi.

Merkittävin riski piilee jälleen uudessa sotelainsäädännössä. Valmistelussa olevassa lakitekstissä puututaan suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistuksiin.

Vastuuministeri on todennut, että kokonaisulkoistukset tullaan mitätöimään. Mahdollinen mitätöinti vaikuttaa sopimuskauden pituuteen merkittävästi ja sitä kautta osakeyhtiön arvoon.

Kuortane ei kaadu, vaikka menettäisimme koko kolme miljoonaa. Eikä meistä tule kriisikuntaa, mutta jokaisen kuntalaisen on hyvä miettiä olisiko sinulla lahjoittaa 840 euroa ylimääräistä kahden henkilön valituksen vuoksi?

Kuortaneen Keskustan valtuustoryhmä:

Teppo Toivola

Anne Haapa-aho

Antti Yli-Hynnilä

Eeli Mäki-Mustapää

Jukka Rantanen

Eila Kuusisto

Antti Lantela

Jukka Kiviniemi