Järkeviä ratkaisuja, ei tiepolitikointia

Mikko Savola kirjoittaa Viiskunnan 6.2.2020 kolumnissaan, ettei kehittämistyöryhmä esitä VT18 linjauksen muuttamista Kouran sijaan Mäyryn kautta.

Linjauksen muuttamista on esittänyt Kuortaneen kunnanhallitus lokakuussa Etelä–Pohjanmaan Ely-keskukselle. Kunnanhallitus näkee, että linjaus Mäyryn kautta on turvallisempi vaihtoehtona – ei rautatien tasoristeyksiä, eikä hitaita tieosuuksia.

On hyvä, että Savola tunnustaa kuitenkin kuortanelaisten huolen. Teiden tulee olla siinä kunnossa, jotta niillä on turvallista ajaa.

Ongelman ydin on, että Veneskoski–Multia välillä ei ole tietä, joka olisi rakennettu valtatietasoisille liikennemäärille.

Liikennemäärät Mäyryn kautta ovat suurempia siitä huolimatta, että liikenne opastemerkein ohjataan Kouran kautta.

Koko seutukunnan kannalta on oleellista, että tieyhteys Jyväskylästä Seinäjoelle saadaan kuntoon. On myös kaikkien kuntien etu, että tielinja kulkee jokaisen kunta-/kaupunkikeskusten välittömästä läheisyydestä.

Se olisi mahdollista tielinjauksella Mäyryn kautta. Siitä hyötyvät myös tienkäyttäjät muun muassa Alajärveltä, Soinista ja Lehtimäeltä. Valtatietasoinen tie parantaisi yritysten toimintaedellytyksiä koko alueella.

Projekti on ollut käynnissä koko ikäni, eikä valoa tunnelin päässä vielä näy.

Kaikki kivet on käännettävä, että yhteysväli saadaan vihdoin valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Riikka Varila

valtuutettu, Kuortane