Inhanjokeen suunniteltu pienvesivoimalaitos

Killin Voima järjesti tiedotustilaisuuden torstaina 8. marrskuuta ja siitä oli juttua lehdissä lauantaina 10. päivä. Ainakin Ilkka-lehdessä otsikkona oli ”Voimalaitos ei laske Inhanjoen kesävedenpintaa”. Otsikko antaa käsityksen, että lupa olisi jo myönnetty. Lupaprosessi on edelleen alkuvaiheessa eli hakija on pyrkinyt muuttamaan alkuperäistä hakemustaan niin, että haittoja voitaisiin minimoida, mikäli hanke saisi rakennusluvan.

Lupaviranomaiset tulevat tarkoin harkitsemaan kyseisen pienvesivoimalaitoksen rakentamisluvan kieltämistä tai myöntämistä. Kyseessä on kuitenkin pienvesivoimala, jonka tuotto jäisi alle yhden megawatin. Lännen Media selvitti ely-keskusten materiaaleista, että pienvesivoimaloista suurin osa on alle yhden megawatin tehoisia. Näiden kaikkein pienimpien voimaloiden purkaminen ei tuntuisi sähkömarkkinoilla käytännössä mitenkään (Ilkka 5.6.2017) Tässäkin on jo merkittävä syy siihen, ettei näin pientä voimalaa kannattaisi edes rakentaa.

Kalateiden rakentamisesta tämän pienvesivoimalahankkeen yhteydessä on yritetty luoda positiivista imagoa sähköyhtiölle. Ähtärinjärven säännöstelylupa päätös 22.9.1919 on myönnetty Killin Voima Oy:lle. Tässä säännöstelylupa päätöksessä ”Hakija velvoitetaan varaamaan Inhanjoen niskalle tehtävään järjestelypatoon kalatien paikan ja vaadittaessa omalla kustannuksellaan rakennuttamaan mainittuun patoon Kalastushallituksen hyväksymän piirustusten mukaiset kalaportaat”. Tämän lupaehdon täyttämistä on vaadittu 24.5.1972 Nyyssölän-Ollikkalan kalastuskunnan asiamiehien toimesta. Killin Voima ei ole ryhtynyt vaatimusta toteuttamaan. Alueen asukkaiden tekemässä muistutuksessa on lauseke: ”Hakija tulisi velvoittaa rakentamaan kalatiet omalla kustannuksellaan Hankaveden maapadon ylisyöksykynnyksen yhteyteen, sekä Hamariin, vaikkei uutta kanavaa ja pienvesivoimalaa rakenneta”.

Ryötön ja Vääräkosken pienvesivoimaloiden rakennusluvissa on ehdollinen lauseke kalateiden rakentamisesta. Kalatiet saataisiin myös niihin.

Virpi Kanth