Hengenpelastusmitalin myöntää tasavallan presidentti

Viime vuoden toukokuussa Harrin rannassa Alavudella sattui onnettomuus, joka kiinnosti runsaasti mediaa.

Erityisesti nuoren naisen urhoollinen toiminta tilanteen aikana nousi otsikoihin.

Onnettomuuden jälkeen allekirjoittaneelle tuli useita yhteydenottoja, joissa kyseltiin myös hengenpelastusmitalista.

Nyt 22.5.2019 oli Viiskunnassa kirjoitus Lukijalta-palstalla otsikolla ”Yksi hengenpelastusmitali jäi jakamatta”, ja myöhemmin minulle soitettiinkin asiasta.

Hengenpelastusmitalin esitykseen ja saamiseen on olemassa aluehallintoviranomaisen ohje, joka kuuluu näin:

”Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee esitykset hengenpelastusmitalien ja väestönsuojelun ansiomitalien myöntämiseksi. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.”

Hakemus lähetetään sen alueen virastolle, jonka alueella teko on tapahtunut tai, jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, sille virastolle, jonka alueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka. Hakemus toimitetaan kirjaamoon.

Hengenpelastusmitalin antamista koskevien ehdotusten käsittelyä varten on hengenpelastusmitalilautakunta. Lautakunta toimittaa ratkaisunsa sisäasiainministeriölle, joka esittelee asian tasavallan presidentille.

Hengenpelastusmitalin antaa siis tasavallan presidentti, ei pelastuslaitos.

Onnettomuuden jälkeen tiedustelin aluehallintovirastosta, onko mitalia haettu ja sain tähän vastauksen, jonka myös medialle kerroin, että hengenpelastusmitalia on haettu ja hakijana on yksityinen henkilö.

Syytä siihen, miksi mitalia ei ole annettu ainakaan vielä, en osaa sanoa.

Me kaikki tiedämme, mitä tuo nuori nainen teki kyseisenä päivänä, ja olemme siitä kiitollisia. Toivon, että asia etenee omaa polkuaan ja saamme suotuisan päätöksen tälle asialle.

Marko Latvala

palomestari