Heiluttaako häntä koiraa vai heiluttaako koira häntää?

Alavus, Kuortane, Ähtäri ja Soinin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelunsa Kuussoten kautta. Kuntayhtymä tilaa Kuusiolinnalta tarvitsemansa palvelut.

Nämä kaksi toimijaa menevät helposti kuntalaisilta sekaisin. Kunnat tekivät palvelusopimuksen, niin että jokaisen kunnanvaltuusto sen hyväksyivät syksyllä 2015 ja toiminta käynnistyi seuraavan vuoden alusta. Soini liittyi mukaan myöhemmin.

Meihin valtuutettuihin luotettiin sen verran, että jokainen näki ja pystyi lukemaan sopimuksen. Olen sen jälkeen ollut Kuussoten hallituksen jäsen ja joskus kun on jotain pulmia ratkottu, pikkaisen on vilautettu, mitä sopimuspaperissa lukee.

Jokainen kunnanvaltuutettu oli kirjoittanut salassapitopaperin alle ja sopimusversio heti päätöksen jälkeen kerättiin pois, vedoten luonnollisesti liikesalaisuuteen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, sitä, että kunnat maksavat kuukausittain x euroa Kuusiolinnalle Oy:lle, joka järjestää palvelut. Kuussoten tehtävä taas on hoitaa viranomaistyö, koska sitä ei voi lakien ulkoistaa.

Jos minulta tällä kokemuksella kysyttäisiin tehtäisiinkö tämä diili nyt, niin harkitsisin tosi pitkään. Tämä Pihjajalinnan osakekaupppa oli pelastus ainakin Ähtärin kaupungin taloudelle, mutta ei tämä yhteistyö ihan auvoista ole ollut.

Tässä keväällä Kuussoten hallituksessa tehtiin päätös, jossa siirrettiin Aluehallinnon komennossa muutama Kuusiolinnan työntekijä Kuussoteen, koska oli käynyt ilmi, että olivat tehneet viranomaisratkaisuja. Nyt tämä asia on niin kuin pitääkin. Ehdotin samassa kokouksessa, että vammaispuolen käytänteistä tehdään samanlainen selvitys. Minulle sanottiin, ettei siellä ole perattavaa! Nyt on käynyt ilmi, että siellä sitä perattavaa onkin ja paljon. Minuun oltu yhteydessä koko Kuusiokuntien alueelta, asioihin, mitkä koskevat niin vanhus -kuin vammaspuoltakin. Palaan tähän seuraavassa kirjoituksessani. Maltahan odottaa…

Minun tullut ikävä niitä aikoja, jolloin vuonna 1992 aloitin perusturvalautakunnan puheenjohtajana Ähtärissä ja meillä oli korvamerkitty vammaispalvelu yhdelle pätevälle sosiaalityöntekijälle.

Olin silloin tällöin ratkomassa sosiaalijohtajan ja tämän osaavan henkilön kera vammaisen tai vammautuneen oikeuksia erilaisiin tukiin ja palveluihin tai asunnon muutostöihin jne. Mielestäni pelisäännöt toimivat silloin.

Tämän päivän isoin ongelma on se, että lainsääntö on jäänyt jälkeen nykykehityksestä ja vaikea tulkinnaista.

Nyt näyttää päätökset tehdään eri palvelusektoreissa, sillä perusteella, mikä säästää rahaa palvelun tuottajan näkökulmasta, koska kaikki mitä tuo voittoa kuntien vuosimaksuista jää tulosriville, joka jaetaan palvelutuottajan ja kuntien kesken. Meillä Kuusiokunnissa on optio tähän palvelutuotantoon voimassa vuoteen 2030 saakka. Ei palvelujen kehittäminen ole huono asia, vaan normaalia toimintaa, missä tahansa yrityksessä.

Heli Hokkanen

Ähtäriläinen

kaupunginvaltuutettu ja KuusSoten hallituksen jäsen