Aluevaalit – katse kohti tulevaisuutta

Aluevaalit, maakuntavaalit, sotevaalit – tammikuussa 2022 käytävät vaalit tunnetaan monella nimellä. Aluevaalit ovat sote-uudistuksen mukanaan tuoma merkittävä askel uuteen koko itsenäisen Suomen historian aikana. Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä palo- ja pelastustoimi ovat asioita, joista uusi aluevaltuusto tulee päättämään.

Nykyisellä mallilla asioista päätetään liian kaukana ihmisistä ja tavallisten kansalaisten on hankala päästä mukaan päätöksentekoon. Palveluiden tuottamiseksi on tällä hetkellä olemassa useita erilaisia malleja. Kunnat tuottavat niitä yksinään tai kuntayhtyminä.

Jatkossa vaaleilla valittava valtuusto takaa sen, että ehdokkaaksi asettuminen ja äänestäminen ovat mahdollisia kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Vastuu palveluiden tuottamisesta siirtyy hyvinvointialueelle, mikä takaa nykyistä selkeämmän linjan.

Onkin tärkeää, että ihmisten kiinnostusta vaaleja kohtaan saadaan lisättyä. Olen itse ollut mukana laatimassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteistä vaaliohjelmaa Keskustan osalta. Pidämme tärkeänä, että hyvinvointialueen asukkaita kohdellaan ennenkaikkea yhdenvertaisesti reuna-alueita myöten. Palveluiden tulee olla jatkossa helposti ihmisten saatavilla. Vaikka palveluita aletaan tuottaa maakuntatasolla, se ei saa vaikuttaa niiden määrään tai laatuun.

Ihmiset ovat aiheellisesti huolissaan, pystytäänkö tärkeiden palveluiden tuottamisesta vastaamaan yksittäisten kuntien sijaan koko maakunnan mittakaavassa. Etenkin tämän takia meidän pienten paikkakuntien asukkaiden on tärkeä puolustaa asemaamme tulevaisuudessa ja saada etuamme ajava edustus aluevaltuustoon.

Vaalit ovat edessä nopeammin kuin huomaammekaan. Myös ehdokkaat ovat täysin uuden edessä ja vaalityö on saatava nopeasti käyntiin. Tammikuuhun ei ole enää pitkä aika. Haluankin kannustaa kaikkia äänestysikäisiä tutustumaan aluevaaleihin ja käyttämään perustuslain takaamaa äänioikeuttaan.

Juho Kujansuu

Ähtärin Keskustanuorten puheenjohtaja ja aluevaaliehdokas