Alavuden keskustajärjestöillä huoli keskustelukulttuurista

Alavuden keskustajärjestöt kokoustivat 7.6. kaupungintalolla. Kokouksissa käsiteltiin vuosikokousasiat sekä valittiin edustajat Keskustan puoluekokoukseen 4-6.9. Ouluun. Kuntavaaleihin valmistautumista jatketaan ja ehdokashankintaa tehostetaan.

Yleiskeskustelussa heräsi huoli nykyisestä poliittisesta keskustelukulttuurista. Virheellisen tiedon jakaminen sekä valtakunnan- että kuntatasolla on huolestuttavaa.

Tiedot olisi helppo tarkistaa virkamiehiltä, mutta sitä ei vaivauduta tekemään. Uutisoidaan ”luotettavalta taholta” tai ”sisäpiiristä”saatua tietoa joka osoittautuu usein virheelliseksi ja aiheuttaa epäselvyyttä.

Suoraan henkilöihin kohdistuva alaarvoinen, leimaava ja virheellinen kommentointi on ikävää. Virheelliseksi osoittautunutta tietoa ei sitten oikaista ja näin se jää elämään kansalaisten mielissä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Tämä hämmentää ihmisiä, koska ei tiedetä, mikä on totuus asiassa. Päätöksenteossa on usein monta näkökantaa. Tulee muistaa että asioista voi olla erimieltä eikä sen pitäisi vaikuttaa henkilöiden välisiin suhteisiin. Toivomme faktojen tarkistamista ennen uutisointia ja mielipidekirjoituksia ettei ihmisiä johdeta harhaan paikkaansapitämättömillä kohu-uutisoinneilla.

Toivotamme aurinkoista kesää yhteistyön ja luotettavan tiedotuksen merkeissä.

Keskustan Alavuden kunnallisjärjestö, Alavuden Keskustanaiset ry ja Keskustan Alavuden paikallisyhdistys