AKK vetoaa ralliyleisöön: Pysykää kotisohvilla

Talvikausi on käynnistynyt vallitsevien koronarajoitusten puitteissa useiden kilpailujen osalta ilman yleisöä. Viranomaiset ovat edellyttäneet erityisjärjestelyjä, jotta kilpailut voidaan ylipäätään järjestää. Taustalla ovat toimenpiteet ja rajoitukset koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Erityisesti rallikilpailuiden osalta on sosiaalisessa mediassa käyty keskustelua oikeudesta mennä jokamiehenoikeuden nojalla omatoimisesti kilpailureitin varrelle seuraamaan kilpailua.

Oikeusasiamiehen vuonna 2006 antaman päätöksen mukaisesti rallin lähtö-, maali-, huolto- ja katsomo- yms. alueet ovat sellaisia erityiseen käyttöön otettuja alueita, joilla jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa.

Tie- ja vaara- alueet ovat puolestaan sulkupäätöksellä suljettuja alueita, joille yleisöllä ei ole pääsyä edes pääsymaksun maksamalla.

Ilman yleisöä ajettavien kilpailuiden reitin varrelle on pääsy vain akkreditoituneella medialla ja kilpailun järjestäjän nimeämillä kilpailutoimitsijoilla. Tienvarsiasukkaita ohjeistetaan järjestäjän toimesta erikseen.

Virinnyt keskustelu mennä rallin reitin varrelle kiellosta huolimatta, asettaa tapahtuman järjestäjän erittäin kiusalliseen asemaan. Järjestäjä on saanut luvan järjestää tapahtuman erityisehdoin, johtuen koronatilanteesta. Lupa on myönnetty sillä ehdolla, ettei rallireitin varrella ole yleisöä.

Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtumassa ei ole yleisöä ja on asettanut tapahtumaan järjestyksenvalvojia, jotka huolehtivat, ettei tässä tapauksessa rallireitin varrella eikä sen välittömässä läheisyydessä yleisöä ole.

Kilpailun järjestäjällä on vastuu kilpailulle asetettujen lupaehtojen noudattamisesta. Järjestäjä on velvollinen keskeyttämään tapahtuman, mikäli yleisöä kiellosta huolimatta paikalla on.

Myös viranomainen voi tapahtuman keskeyttää, mikäli luvan ehtojen rikkomisia havaitsee. Lupaehdoista poikkeaminen tai niiden rikkominen voi pahimmillaan johtaa rikostutkintaan.

Autourheilukilpailuiden mahdollistaminen nykyisenä poikkeusaikana on meidän kaikkien yhteinen asia.

Kilpailunjärjestäjät joutuvat tekemään huomattavat määrät ennakkoselvitys- ja valmistelutyötä erityisjärjestelyjen eteen lupaehtojen täyttämiseksi ja noudattamiseksi.

Me jokainen voimme omalla vastuullisella toiminnallamme edesauttaa kilpailuiden onnistunutta ja turvallista toteutusta. Toivommekin, että kaikki rallia seuraavat ja sitä itsekin harrastavat, noudattaisivat viranomaisten tapahtumille asettamia rajoituksia.

Rallikilpailun tekeminen on tällä hetkellä haastavaa ilman luvatonta yleisöäkin, joten koetetaan pärjätä esimerkiksi television meille tarjoamalla materiaalilla.

AKK-Motorsport ry