Ähtärin energia ja vesi oy:n myyminen

Ähtärin energia ja vesi oy:n arvon määrityksen käynnistämisestä on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Hyvä näin. Jätimme kyseisestä asiasta eriävän mielipiteen useiden valtuutettujen kanssa. Määrityksen käynnistämistä perusteltiin, että ” ei tämä vielä ole myyntipäätös, siitä päätetään erikseen”. Tälläinen hinnan määritys kuitenkin maksaa aika paljon. Selvityksen hintaa ei tiedetä. Tämä poisjäävä palkkio pienentää kuitenkin tämän vuoden käyttömäärärahoja.

Kun tieto valituksesta tuli kaupungille, niin kaupunginjohtajamme oli hyvin pettynyt ja totesi Keskisuomalaisessa, että epävarmuus jatkuu kouluhankkeen osalta. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa myös sitä, että meneillään olevat yt-neuvottelut joudutaan toimeenpanemaan täysimääräisesti.

Vaikka arvonmäärityksen käynnistämisestä ei olisi valitettu, niin ainakin mahdollinen valtuuston tekemä myönteinen myyntipäätös olisi saanut valituksen aikaiseksi.

Miten tämä yhtiön myyminen olisi tuonut rahaa kuluvan vuoden käyttötalousarvioon?

Varmaankin kriisikuntauhkaa olisi pystytty siirtämään kauemmaksi.

Ainakaan vesihuollon myyminen ei ole järkevää ja muutenkin monopolitoiminnasta luopuminen on asukkaiden kannalta katastrofin alku.

Koulujen korjaamisen varmistamiseksi olisi tutkittava muita rahoitusmahdollisuuksia.

Pandahankkeessahan oli positiivista nostetta eli sama into kouluhankkeen toteusvaihtoehtojen selvittämiseen. Kouluhankkeen suunnittelu ja päätöksenteko kestänee kuitenkin 4–5 vuotta.

Ilkka Kajander, kaupunginvaltuutettu