Yhteistyö on kaiken avain

Lähetimme alkuvuodesta kyselyn levikkialueemme istuville valtuutetuille siitä, aikovatko he asettua ehdolle tulevissa kuntavaaleissa ja miten he ovat kokeneet valtuuston työskentelyn menneellä kaudella.

Viereisellä sivulla on avattu tuloksia Alavuden ja Kuortaneen osalta. Ähtäriläisten vastauksista kerromme ensi viikolla.

Aika moni jätti kyselyyn vastaamatta, mikä kielii ehkä siitä, että päätöstä jatkosta ei ole vielä tehty. Vastanneista suuri osa koki työskentelyilmapiirin valtuustoissa huonontuneen.

Polarisoituminen ja vastakkainasettelu ovat maailmanlaajuinen ongelma. Nyt, ehkä enemmän kuin koskaan, tarvittaisiin kuitenkin yhteen hiileen puhaltamista, niin paikallisesti kuin valtakunnankin tasolla.

Viime päivien tapahtumat Yhdysvalloissa ovat antaneet karmaisevan esimerkin siitä, mihin tilanne voi pahimmillaan johtaa, jos valtaapitävät alkavat flirttailla ääriryhmien kanssa.

Kuntaliiton mukaan ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Liitto pyrkii osaltaan tuomaan esiin faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua vaalien agendalle. Tällaisia ajankohtaisia aiheita ovat muun elinvoima- ja työllisyyskysymykset sekä kuntien palveluiden tulevaisuus. Miten varmistamme toimivat palvelut myös jatkossa?

Kuntien menestys rakennetaan yhdessä. Jokaisen kuntavaaleissa ehdolle asettuvan ensisijaisena pyrkimyksenä tulisikin olla kunnan ja kuntalaisten edun ajaminen. Omat henkilökohtaiset syyt tulisi jättää taka-alalle.