Vaikuta fiksusti – älä häiriköi

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tiistaina ja tällä viikolla alkoi myös Viiskunnan vaalikaranteeni. Perinteiseen tapaan tulemme siis kiinnittämään huomiota, miten ja kuinka paljon ehdokkaat ovat lehdessä esillä niin jutuissa kuin omine mielipiteineen.

Vaaliuutisointimme tavoitteena on tasapuolisuus, mutta se on fakta, että oman alueemme ehdokkaat ovat vaalipiirin muihin ehdokkaisiin verrattuna enemmän esillä. Tulemme esimerkiksi esittelemään kaikki alueemme ehdokkaat pienillä haastatteluilla. Niistä ensimmäiset ovat jo tällä viikolla lehdessä. Järjestys, jossa ehdokkaat esitellään, on arvottu eli siinäkin tavoitteena on ollut tasapuolisuus.

Vaalien lähestyessä on alkanut myös keskustelu mahdollisesta vaalihäirinnästä.

Suomalaiset viranomaiset ovat valmistautuneet siihen, että vaaleihimme saattaa kohdistua erilaisia vaikuttamisyrityksiä, ja he toivovat myös kansalaisten olevan asian suhteen valppaana.

Tämän viikon lehdessä haastateltu johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen Valtioneuvoston kansliasta sanoo, ettei vaalivaikuttamisessa ole sinäänsä mitään väärää, vaan se kuuluu ihmisten arkeen. Viranomaiset ovatkin ottaneet käyttöön termin vaalihäirintä, jolla tarkoitetaan vaikuttamista, jolla pyritään tietoisesti vahingoittamaan demokraattista järjestelmää.

Vaalihäirintä ei ole sinällään ilmiönä uusi, mutta sosiaalinen media ja verkkomaailma ovat tuoneet siihen aivan uusia ulottuvuuksia. Toivanen toivookin, että ihmiset muistaisivat olla kriittisiä ja etsiä tietoa monista eri lähteistä. On myös hyvä pyrkiä omassa toiminnassa siihen, ettei tulisi jakaneeksi sisältöä, jonka tarkoituksena on rapauttaa jo 110 vuoden ajan hyvin toiminutta vaalijärjestelmäämme.