Vaikeita valintoja

Toimittajan työ on jatkuvaa valintojen tekemistä. Suurin osa noista valinnoista on sellaisia, joita ei tarvitse paljoa edes miettiä, sillä päätökset syntyvät jo rutiinilla. Silloin tällöin eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa päätoimittajan pitää tehdä isoja linjauksia siitä, mistä kerrotaan, mitä kerrotaan ja miten kerrotaan.

Journalistin ohjeet eli media-alan oma eettinen ohjeistus on hyvä ohjenuora siihen, miten median ja toimittajien pitää toimia. Ne eivät kuitenkaan anna valmiita vastauksia vaan niistä pitää tehdä oma, kulloiseenkin tilanteeseen sopiva tulkinta.

Heti ohjeiden alussa painotetaan sitä, että toimittaja on vastuussa yleisölle, jolla on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Toisaalta jäljempänä tulevat kohdat, joissa muistutetaan muun muassa ihmisarvon ja yksityisyydensuojan kunnioittamisesta sekä rikoksen uhrien henkilöllisyyden suojaamisesta. Toimituksen tehtävä on laittaa nämä asiat tärkeysjärjestykseen.

Toiset tiedotusvälineet eivät välttämättä tee asiaa yhtään helpommaksi. Ne katsovat asioita toisesta näkökulmasta ja saattavat kertoa asioita, jotka näyttävät paikallisesta näkökulmasta epäolennaisilta, tarkoitushakuisilta tai jopa vahingollisilta.

Tähän tulee päälle vielä sosiaalinen media, siellä nopeasti leviävä ja mahdollisesti virheellinen tieto sekä ihmisten kyltymätön tiedonhalu. Toimituksen pitääkin tasapainoilla sen kanssa, mikä lukijoiden on oikeasti tarpeen tietää ja missä on kyse puhtaasti ihmisten uteliaisuudesta.

Se, että joku muu kertoo, ei tee uutista tai oikeuta kaikkien asioiden julkaisemista. Jokaisen toimituksen pitää tehdä oma päätöksensä ja kantaa siitä myös vastuu.