Tuiki tärkeä Kuudestaan ry

Paikallinen Leader-ryhmämme Kuudestaan ry viettää huomenna perjantaina 20-vuotisjuhlaansa. Tässä lehdessä on yhdistyksestä juttu, joka on kuitenkin vain pintaraapaisu menneisiin kahteenkymmeneen vuoteen.

Kuudestaan, kuten muutkin Leader-ryhmät ohjaavat omalla alueellaan rahaa paikallisiin hankkeisiin, joilla tavoitellaan alueelle hyvinvointia, elinvoimaa, työpaikkoja ja uusia innovaatioita. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Kuusiokunnissa yhdistykset ja yritykset osaavat hyödyntää hanketukia. Käytettävissä olevat rahat on saatu aina käytettyä kokonaan ja alueelle on saatu myös lisärahoitusta.

Kuudestaan ry on myöntänyt tukea sadoille paikallisille hankkeille. Skaala on ollut suuri, sillä pienimmillään tuki on ollut joitakin satasia ja suurimmillaan on puhuttu jopa sadan ja kahden sadantuhannen rahoitusosuudesta. Aina tuki on kuitenkin tullut tarpeeseen.

Kuudestaan ry:n leikekirjoja selatessa törmäsi moniin tuttuihin hankkeisiin, joista osa oli painunut jo unholaan. Viiskunta ja muut paikalliset mediat ovat kertoneet lukuisista asioista, joissa Kuudestaan ry on ollut tavalla tai toisella mukana. Vastaan tuli myös esiselvityshankkeita, jotka eivät koskaan poikineet mitään enempää. Niidenkin tekeminen on ollut tärkeää, sillä silloin tulevat päätökset on voitu tehdä luottaen tietoon eikä tunteeseen.

Paikallinen kehittämisyhdistys on organisaatio, jota kannattaa hyödyntää. Toimiston naiset osaavat työnsä ja pystyvät auttamaan monissa ongelmissa ja kysymyksissä – joskus vain neuvomalla, mutta usein yhdistyksen kautta löytyy myös euroja.