Silpomisten on loputtava

Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä etenee. Eduskunnan lakivaliokunta totesi juuri valmistuneessa mietinnössään, että sukuelinten silpominen on jo Suomessa rangaistavaa. Tekoa arvioidaan nykyisellään rikoslain pahoinpitelyä koskevien säädösten nojalla.

Valiokunta kuitenkin katsoo, että teon rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää ja asiaa koskevat lainmuutokset tulisi tuoda eduskunnan käsiteltäväksi vielä kuluvan vaalikauden aikana.

Maahanmuutto on lisääntynyt ja ihmisiä on tullut maahan myös silpomisperinnettä harjoittavista maista. Siksi on perusteltua, että rikoslakiin säädetään erityinen rangaistussäännös tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomisesta.

Tämä on tärkeää myös siksi, että rikoslain pahoinpitelyä koskevat rangaistussäännökset eivät välttämättä täysin kata tekoon sisältyvää seksuaalisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden loukkausta.

Erityisen rangaistussäännöksen avulla voidaan helpottaa lain soveltamista ja tulkintaa. Se antaa myös selvän signaalin siitä, että silpominen on kiellettyä ja rangaistavaa toimintaa.

Pelkkä lakien säätäminen ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan myös muita tehokkaita käytännön toimenpiteitä. Ehkäisevät toimenpiteet ovat erityisen tärkeässä roolissa. Asiaan on kiinnitettävä huomiota niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa, terveydenhuollossa kuin maahanmuuttoprosesseissakin.

Lisäksi on tärkeää, että myös ulkomailla tapahtuvat silpomiset ovat kaikissa tilanteissa yhtä lailla rangaistavia tekoja.