Selkeä kieli on kaikkien etu

Suomen kieli on kaunis ja rikas kieli, kunhan sitä käytetään oikein. Hyvillä mielin luin tiedotteen, jonka mukaan yli puolet aluehallintovirastojen henkilökunnasta on käynyt selkeän kielen koulutuksen.

Aluehallintoviraston saama Vuoden selväsanainen -palkinto kannustaa virastoa parantamaan jatkossakin tekstiensä selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Tunnustuksen sille antoivat eduskunnan oikeusasiamies sekä Kotimaisten kielten keskus Kotus.

Kuluva vuosi on ollut aluehallintovirastoissa viestinnän teemavuosi. Siihen on kuulunut olennaisena osana organisaation sisäinen kampanja selkeästä kielestä.

Koulutuksen rakensivat viestinnän ja henkilöstöhallinnon työntekijät. Se sisältää muun muassa aluehallintovirastojen omia hankalia tekstejä, joita harjoituksissa pääsee parantamaan.

Aluehallintoviraston ylijohtajan Terttu Savolaisen mukaan selkeän kielen koulutuspaketti on ollut kaikille aluehallintovirastoille tervetullut herätys selkeään kieleen ja sen kehittämiseen.

Hyvä ja selkeä virkakieli on merkittävä osa hyvää hallintoa. Ymmärrettävät ja selkeät viranomaisviestit ovat kansalaisten perusoikeus ja helpottavat asiointia suuresti.

Aluehallintovirastot aikovat jatkossakin kehittyä asiakasystävällisten virkatekstien tuottajina.

Myös me viestinnän ammattilaiset otamme mielihyvin vastaan aiempaa selkeäsanaisemmat tiedotteet. Se helpottaa omaa työtämme sekä vähentää tulkitsemisen tarvetta ja vääriäkin johtopäätöksiä.

Vaikeaselkoista kapulakieltä ei varmasti jää kukaan kaipaamaan.