#saanollaminä, #saatollasinä

Tällä viikolla alkoi Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuoden kampanja Saan olla minä. Lapsen oikeuksien viestintäverkoston järjestämällä kampanjalla muistutetaan lasten oikeuksista ja aikuisten velvollisuuksista.

Sosiaalisessa mediassa näkyvällä kampanjalla on tarkoitus saada meidät aikuiset pohtimaan omaa suhdettamme erilaisuuteen. Lapsille ja nuorille kampanja puolestaan haluaa osoittaa, että heillä on oikeus olla oma itsensä, eikä syrjintä ole sallittua.

Lapsen oikeuksien sopimus kieltää kaikenlaisen syrjinnän lapsen tai hänen huoltajansa ominaisuuksien perusteella. Siitä huolimatta syrjintä on jokapäiväinen ilmiö myös täällä meillä Suomessa.

Erilaisuutta siedetään nyky-Suomessa varmaan paremmin kuin vaikkapa 50 vuotta sitten. Toisaalta sosiaalinen media on tuonnut esille yhteiskunnan voimakkaan kahtiajakautumisen: se, että erilaisuus on entistä enemmän esillä, on aiheuttanut valtavasti vastareaktioita. Eri leireihin kuuluvien aikuisten keskenään käymä vuoropuhelu ei ole erityisen sivistynyttä, varsinkaan sosiaalisessa mediassa. Tämä voi hämmentää lapsia ja nuoria.

Kouluterveyskyselyn mukaan 26 prosenttia 8–9-luokkalaisista on kokenut syrjivää kiusaamista. Saman ikäisistä kodin ulkopuolelle sijoitetuista, toimintarajoitteisista ja ulkomailla syntyneistä nuorista jo yli 40 prosentilla on syrjintäkokemuksia. Transsukupuolisista nuorista epäasiallista kohtelua, häirintää ja uhkailua on kokenut jo useampi kuin neljä viidestä.

Meidän aikuisten pitää näyttää, ettei erilaisuuden takia saa syrjiä. Me olemme lastemme roolimalli – niin hyvässä kuin pahassakin. Muistakaamme se!