Pidetään huolta toisistamme

Korona-aika on henkisesti raskasta. Monen mieltä painaa huoli niin itsensä kuin läheistensäkin terveydestä, taloudesta ja tulevaisuudesta ylipäätään. Mielen vetää matalaksi myös lähestyvä talvi ja valon puute.

Tilanteen heijastusvaikutukset näkyvät myös kouluissa. Aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemästä tuoreesta kyselystä käy ilmi, että oppilashuollon palveluiden tarve on kasvanut suuressa osassa kuntia.

Koronaepidemian aikana mielenterveyden ja oppimisen ongelmat ovat lisääntyneet ja tuen tarve on tavallistakin suurempaa.

Tästä syystä opetusministeri Li Andersson pitää keskeisenä, että kunnat pitävät kiinni oppilashuollon palveluiden riittävästä tasosta läpi epidemian. Jokaisen nuoren olisi saatava tarvitsemansa tuki, jotta epidemian jäljet onnistutaan pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Kyselyn vastauksissa nousivat esille muun muassa oppilaiden turvattomuuden kokemukset, aikuisen läsnäolon tarve ja poissaolojen lisääntyminen. Etenkin psykologipalveluja tarvitaan tällä hetkellä lisää. Huomattavaa on myös se, että kouluterveydenhuollossa puretaan nyt jonoja, jotka ovat syntyneet keväällä.

Etäopetukseen osallistuville oppilaille palveluja pystytään onneksi järjestämään myös etäyhteyksin monissa kunnissa. Etäyhteyksin järjestettävät palvelut ovat monipuolistaneet palvelutarjontaa ja ne voivat sopia paremmin osalle oppilaista.

Mikään ei kuitenkaan korvaa läheisen läsnäoloa ja huomioimista. Pidetään siis huolta, ja muistetaan joka päivä kysyä, miten menee. Näin ainakin meillä on tapana.