Pidä pääsi, käytä kypärää

Liikenneturvan selvityksen mukaan nuorista lähes joka kolmas käyttää pyöräilykypärää. Tutkimukseen vastanneet 15–20-vuotiaat nuoret kertovat turvallisuuden ja halun suojata päänsä olevan suurin syy kypärän käyttöön. Myös se, että kypärää on käytetty pienestä pitäen, ja se, että kypärä kuuluu pyöräilyyn, nähtiin syinä käytölle vanhempien toiveiden lisäksi.

Suurimpia esteitä kypärän käytölle ovat hankaluudet sen käytössä ja mukana kuljettamisessa: kypärä hiostaa tai sotkee kampauksen. Kypärää ei myöskään yksinkertaisesti tule käytettyä tai sitä ei omisteta. Nuorista 61 prosenttia kertoi, ettei käytä kypärää pyöräillessään, 29 prosenttia kertoi käyttävänsä. Kymmenesosa ei pyöräillyt lainkaan.

Yksilötasolla nuoret suhtautuvat kypärän käyttöön myönteisesti ja tietävät sen hyödyt. Tästä huolimatta monella nuorella ei kypärää päässä ole.

Selittävänä tekijänä voi olla ryhmäpaine ja halu välttää erottautumista vertaisista. Ryhmässä tulee helposti toimineeksi vastoin omia asenteita.

Onnettomuuden sattuessa pyöräilykypärän käyttäminen on kuitenkin yksinkertainen tapa ehkäistä päävammaa. Kypärä suojaa päätä tutkitusti myös hiljaisemmilla nopeuksilla. Aivan pakollinen varuste se on esimerkiksi maasto- ja maantiepyöräilyssä, kuten alan harrastajat tietävät.

Liikenneturva kampanjoi kypärän käytöstä kouluvuoden alussa. Se rohkaisee nuoria luottamaan omaan harkintakykyynsä. Mukana kampanjassa ovat myös monet nuorten seuraamat somepersoonat.

Tavoitteena on herättää keskustelua kypärän käytöstä ilman saarnaamista ja rohkaista nuoria kypärän käyttöön vaikuttajien omien kokemusten kautta.