Näkyvyyttä kylille

Kesäkuun toisena lauantaina vietetään kahta valtakunnallista tapahtumapäivää: Kyläkauppapäivää ja Avoimet kylät -päivää. Tapahtumat muistuttavat kylien monista mahdollisuuksista ja niissä tarjottavien lähipalveluiden merkityksestä. Tänä vuonna päivät järjestetään turvallisesti verkossa.

Päivän toteutuksessa kylät voivat julkaista verkossa esimerkiksi videon ulkoilureiteistään ja retkeilykohteistaan, kuvagallerian, kolumnin, lyhyen kylähistoriikin tai vaikkapa podcastin kylän elämästä. Kylä tuottaa ja päättää sisällön itse. Päivän tavoitteena on kerätä näkyvyyttä kylille.

Myös yhteisöään monipuolisesti palvelevilla kyläkaupoilla on tärkeä asema, kun haetaan ratkaisuja lähipalveluiden takaamiseksi koko maassa. Kattavan myymäläverkoston merkitys päivittäistavarahuollon ja koko maan asuttavuuden turvaajana on korvaamaton. Kesällä kyläkaupat takaavat myös matkailijoiden ja mökkiläisten palvelut.

Kyläkauppojen määrä on ollut laskusuunnassa. Kymmenessä vuodessa kauppojen määrä on pudonnut alle puoleen. Viime vuonna kyläkauppoja oli 213.

Kyläkauppoja tarvitaan, joten maaseudulla vielä jäljellä olevista kaupoista kannattaa pitää huolta ennen kaikkea käymällä niissä ostoksilla.

Kyläkauppojen merkitys on korostunut nyt poikkeustilanteen aikana. Maaseudun vanhusten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien ruokahuolto on ollut pitkälti aktiivisten kyläkauppojen ja naapurihengen varassa.

Osana kansalaistoimintaa kyläkaupat ovat ottaneet järjestääkseen esimerkiksi kauppakassipalveluita.