Luottoa uutisiin ja päättäjiin

Eteläpohjalaisten mielestä maakunnan valttikortteihin kuuluvat luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen, hyvät harrastus- ja koulutusmahdollisuudet, kaupan palvelut, asuinviihtyvyys sekä luonto ja ympäristö. Uhkia puolestaan ovat maakunnan ja kuntien talousahdinko, asumisen hinta, terveys- ja sosiaalipalvelujen heikentyminen sekä maahanmuuton ongelmat. Tiedot selviävät Kunnallisalan kehittämissäätiön eilen julkaisemasta Etelä-Pohjanmaan maakuntapuntarista.

Eteläpohjalaisten valtuutettujen mielestä tulevien kuntavaalien pääteemat ovat kuntatalous, peruskoulut, lasten päivähoito, terveyspalvelut, vanhusten huolto ja työllisyys. Vähemmän tärkeitä asioita ovat heidän mukaansa kuntaliitokset ja maahanmuutto.

Maakunnan asukkaista vajaa puolet uskoo palvelujen heikkenevän tulevaisuudessa. Myös valtuutettujen huolena on palvelujen saatavuus ja määrä, niiden laatuun ja toimivuuteen uskotaan enemmän.

Eteläpohjalaiset luottavat päättäjiin enemmän kuin suomalaiset keskimäärin.

Kuntapäättäjiin luottaa puolet, valtakunnan ja maakunnan päättäjiin vajaa puolet ja EU-päättäjiin kolme kymmenestä.

Etelä-Pohjanmaalla vain puolet valtuutetuista on valmis asettumaan ehdolle tulevissa vaaleissa, reilu viidennes ei kyselyssä osannut sanoa kantaansa ja reilu neljännes ei aio jatkaa.

Täällä luotetaan myös uutisiin. Reilu kaksi kolmesta luottaa oman paikallislehden, Maaseudun Tulevaisuuden, Kauppalehden ja Ylen uutisiin, lisäksi kolme viidestä luottaa maakunnan suurimman lehden uutisointiin. Luotto someuutisiin on tutkimuksen mukaan vähäisempää.