Lehdillä on suuri merkitys

Sanomalehdet ovat ylivoimaisesti tärkein media, kun suomalaiset hakevat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi tammikuussa 2022 pidettäviin ensimmäisiin aluevaaleihin, selviää IRO Researchin lokakuussa Uutismedian liiton toimeksiannosta tekemästä Aluevaalit 2022 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan aluevaaleissa varmasti tai melko varmasti äänestävistä yli puolet eli 56 prosenttia aikoo hakea tietoa äänestyspäätöksensä tueksi painetuista tai digitaalisista sanomalehdistä.

Sanomalehdet ovat myös tärkeä tietolähde sote- ja pelastustoimen uutisissa. Nämä ovat tunnetusti lehdessä myös todella luettuja uutisia.

Tutkimustuloksista selviää, että aluevaalien merkitys on yhä epäselvä peräti kahdelle kolmesta 18–24-vuotiaasta ja puolelle äänioikeutetuista. Vaalikoneet puolestaan kiinnostavat kolmea neljästä tutkimukseen vastanneista.

Tutkimuksesta selviää myös, että äänestyspäätöstä tehtäessä ehdokkaan ja äänestäjän näkemysten vastaavuudella on eniten painoarvoa.

Aluevaaliuutisointi on Viiskunnankin levikkialueella vasta alkamassa. Tässä vaiheessa julkaisemme aluevaaliehdokkaiden nimiä verkkosivuillamme sitä mukaa, kun niitä käsiimme saamme.

Paikallislehtiä tehdään usein pienellä, mutta ammattitaitoisella porukalla, ja sitäkin suuremmalla sydämellä.

Paikallisiin uutisiin onkin hyvä mahdollisuus tutustua nyt loppuviikosta, sillä kymmenien paikallislehtien verkkosivut ovat vapaasti kaikkien luettavissa osana Pureudu paikallisiin -kampanjaa, joka kestää 14. marraskuuta asti.