Koulumatka tutuksi jo nyt

Keskellä kiireisintä lomakautta ei koulujen alku ole monella ensimmäisenä mielessä. Liikenneturva kuitenkin kannustaa koulutaipalettaan aloittavien lasten vanhempia aloittamaan koulumatkan harjoittelun jo nyt yhdessä lapsen kanssa. Näin ensimmäisenä koulupäivänä ei tarvitse jännittää koulumatkaa, ja liikenteessä toimiminen on tullut lapselle tutuksi.

Koulun aloittava lapsi on uuden äärellä monella tapaa. Kun koulumatka on harjoiteltu etukäteen, vähenee ensimmäisistä koulupäivistä ainakin yksi jännityksen aihe.

Vanhemman vastuulla on suunnitella turvallisin reitti koulun ja kodin välillä: turvallisin reitti ei välttämättä ole se lyhyin.

Lapsi muistaa toimintaohjeet parhaiten, kun ne yhdistyvät tiettyyn paikkaan ja tilanteeseen.

Hyvästä ennakkoharjoittelusta huolimatta on hyvä varmistaa, että lapsi osaa toimia oikein kaikissa eteen tulevissa tilanteissa. Vanhempi voi esimerkiksi lähteä lapsen seuraksi koulumatkalle tai seurata tämän toimimista pienen matkan päästä. Koulukuulumisista jutellessa on hyvä kysäistä myös koulumatkan sujumisesta.

Koulumatka on lapselle tie itsenäiseen liikkumiseen. Lapsen liikennetiedot ja -taidot karttuvat vähitellen kokemuksen karttuessa, aikuisten esimerkkiä seuraamalla ja harjoittelemalla itse.

On hyvä muistaa, että koulumatkat ovat myös merkittävä osa lapsen päivittäistä ulkoilua ja liikuntaa.

Vireyden ja keskittymiskyvyn on todettu olevan parempia silloin, kun koulumatka kuljetaan omin voimin ulkoillen. Kannustetaan siis lapsiamme liikkumaan!