Korona heikensi työnäkymiä

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto julkaisi tällä viikolla tilaston, joka kertoo työttömien määrästä elokuun lopulla.

Koko maakunnassa työttömiä oli kaikkiaan 7117. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,4 prosenttia. Luku on maakuntien joukossa alhaisin. Vuoden takaisesta työttömien määrä nousi 36 prosentilla, mutta laski kuitenkin heinäkuun lopun tilanteesta 1721 henkilöllä.

Etelä-Pohjanmaalla työttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa, niin myös Kuusiokunnissa.

Alueellisesti tilastosta voi poimia sekä ilon että murheen aiheita.

Vähiten työttömiä oli Kuortaneella, jossa työttömyysprosentti oli ainoastaan 5,3. Alavuden 7,1 prosenttiakin tuntuu tilanteeseen nähden hyvältä uutiselta. Toisaalta Ähtärissä kirjattiin peräti 10,1 prosentin työttömyysaste, joka kuuluu maakunnan korkeimpien joukkoon.

Kun koko maassa työttömyysprosentti oli 12,5 prosenttia, on syytä olla iloinen alueemme tilanteesta. Paljon huonomminkin voisi olla. Kevään hurjista työttömyysluvuista on tultu reippaasti alas. Kiitos tästä kuuluu pitkälti alueen yrittäjille.

Toisaalta koronatilannekin on jälleen huononemaan päin. Nyt ei voi kuin toivoa parasta ja pelätä pahinta.

Koronakriisi on näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Lomautettujen määrä on viime vuodesta moninkertaistunut.

Koko maakunnan työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1170. Kuusiokuntien 652 työttömästä lomautettuja oli tuoreen tilaston mukaan 132.