Inhimillisyys ennen kaikkea

Hoitajamitoitus, omavalvonta ja Esperi Care ovat sanoja, jotka ovat vilahdelleet viime viikkojen aikana uutisissa säännöllisesti. Kristiinankaupungissa vanhusten hoivakodissa havaitut vakavat puutteet nostivat ikäihmisten hoidon keskustelun keskipisteeseen.

Yksityiset hoitokodit on monesta suusta tuomittu vanhusten sijoituspaikoiksi, joissa omistajaa kiinnostaa vain voitto ja niin asukkaat kuin työntekijätkin kärsivät epäihmillisissä oloissa. Niitäkin keskustelijoita toki löytyy, jotka ovat muistuttaneet samoja ongelmia löytyvän myös kunnallisista hoitopaikoista. Niin varmasti onkin, mutta molemmissa on myös niitä hyviä esimerkkejä.

Yksiköiden omistusta tai kokoa tärkeämpää on, että jokainen ikäihminen saa viimeisille vuosilleen asianmukaisen hoidon – oli hän sitten kotona tai hoitolaitoksessa.

Inhimillisyyden pitää olla kantavana arvona hoitoa järjestettäessä. Sitä vaaditaan paitsi hyvään hoitoon myös siihen, että työntekijät jaksavat fyysisesti ja henkisesti raskasta työtä. Inhimillisyyden lisäksi tulee olla yhteiset pelisäännöt ja valvontasysteemi, joka paljastaa mahdolliset epäkohdat.

Ulkopuolisen ja hoitolaitosten omavalvonnan lisäksi tarvitaan myös omaisten silmiä ja korvia. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän viranhaltija- ja luottamusmiesjohto saavat jo nyt palautetta vanhusten hoitopalveluista. Se on varmasti tervetullutta jatkossakin.

Myös henkilökunnalla pitää olla mahdollisuus nostaa esille epäkohtia ilman pelkoa. Työntekijöiden ääntä pitää myös kuunnella, sillä jos henkilökunta voi huonosti, eivät he pysty tarjoamaan myöskään asiakkaille parasta mahdollista hoitoa.