Ikäluokat pienenevät

Syntyvyys on laskenut jyrkästi kymmenen viime vuoden aikana. Vielä vuonna 2010 syntyi kaiken kaikkiaan yli 60 000 lasta, mutta sittemmin syntyvien määrä on laskenut noin neljänneksellä. Vuositasolla syntyy enää noin 22 000 poikaa ja jos nykymalliin heistä vain 2/3 suorittaa aikanaan asepalveluksen, ei määrä riitä ylläpitämään nykyistä sodan ajan vahvuuttamme, viestitään Reserviläisliitosta.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä. Asepalveluksen suorittaa tällä hetkellä vuosittain noin 20 000 miestä ja tuhatkunta naista, jonka myötä reserviläisen keskimääräinen sijoitusaika sodan ajan joukoissa on runsaat 13 vuotta.

Reserviläisliiton mukaan tilanne on vielä hyvä. Tällä hetkellä sijoitetut ovat pääosin alle 35-vuotiaita reserviläisiä, mikä on joukkojen taistelukestävyyden kannalta hyvä asia. Vanha sanonta kun kuuluu, että sota on viime kädessä nuorten (miesten) hommaa.

Alhaisen syntyvyyden tuomaan ongelmaan on kuitenkin varauduttava ajoissa.

Naisilla lienee tässäkin asiassa ratkaiseva rooli. Viime aikoina onkin puhuttu kutsuntojen ulottamisesta jatkossa koko ikäluokkaa koskeviksi. Naiset voivat jo nyt niin halutessaan suorittaa palveluksen Puolustusvoimien kaikissa joukoissa ja tehtävissä.

Maanpuolustusjärjestö muistuttaa, että Suomella on tällä hetkellä toimiva ja poikkeuksellisen kustannustehokas puolustusratkaisu. Vajaan kolmen miljardin euron vuosibudjetilla ylläpidetään joukkoa, johon kuuluvat maa-, meri- ja ilmaelementit.

Tähän ei mikään muu valtio Euroopassa kykene.