Hoitoketju on turvattava

Lääkäriliitto on ilmaissut huolensa siitä, että rokotteiden odotettua hitaamman saatavuuden vuoksi myös terveydenhuollon henkilöstön rokottaminen on hidastunut niin, että suuri osa henkilöstöstä on edelleen rokottamatta. Rokotuksilla turvataan terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky ja kriisivalmius sekä hillitään hoitovelan kasvua.

Terveydenhuollon ja palvelujärjestelmän kantokyky voi romahtaa kahdesta syystä. Ensinnäkin kriittisesti sairaita koronapotilaita voi tulla hoitoon niin paljon, ettei hoitokapasiteetti riitä ja toisaalta hoitavaa henkilökuntaa voi sairastua niin paljon, ettei normaalia kapasiteettia voida ylläpitää.

Lääkäriliitto pitääkin tärkeänä, että terveydenhuollon henkilöstön rokotukset jatkuvat.

Tätä esitti maaliskuun lopussa myös THL. Sen tekemän suosituksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotusten tulisi jatkua voimakkaan epidemian alueilla niissä henkilöstöryhmissä, joiden rokottaminen on tarpeen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Lääkäriliiton mukaan kantokykyä arvioitaessa tulee huomioida myös henkilöstön siirtyminen tehtävästä toiseen, kuten epidemian mahdollisen kiihtymisen vaatima lisätyövoiman tarve koronapotilaita hoitavissa yksiköissä sekä kesälomiin liittyvät sijaisjärjestelyt.

Huomioitava on myös työtehtäviin liittyvä kaksisuuntainen tartuntariski potilaan kanssa lähikontaktissa oltaessa. Potilaan pitää voida luottaa siihen, että lääkärissä käynti on turvallista myös pandemian aikana. Lisäksi työntekijöille tulee tarjota mahdollisimman tehokkaat ja riittävät suojavarusteet kulloiseenkin työtehtävään liittyvän tartuntariskin perusteella.