Hinta ei kerro koko totuutta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tahkonnut sote-uudistukseen liittyvää mietintöpakettiaan. Tiistaina valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru lupaili, että työssä ollaan loppusuoralla. Ennen lakien hyväksymistä sosiaali- ja terveysvaliokunnasta valmistuvien mietintöjen tulisi läpäistä vielä perustuslakivaliokunnan arviointi.

Sote-uudistuksen taustalla ovat väestön ikääntyminen ja, muun muassa sen mukanaan tuoma, kustannusten nousu. Uudistuksella pyritään suitsimaan kustannusten nousua kolmella miljardilla eurolla, mutta turvata mahdollisimman laadukkaat palvelut eri puolilla maata.

Sosiaali- ja terveysmenot ovat kunnissa eniten päänvaivaa aiheuttavat menot, sillä ihmisten sairastumista on vaikea arvioida etukäteen.

Meidän alueella kunnat tarttuivat tähän ennustettavuuden ongelmaan perustamalla yhteisyrityksen sote-palveluita hoitamaan. Kuusiolinna Terveys Oy:tä perustettaessa kunnat, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kuussote sekä Pihlajalinna sopivat, millä hinnalla alueen palvelut tuotetaan. Tämä onkin tuonut kuntien budjetteihin ennakoitavuutta.

Mediassa vertaillaan säännöllisesti kuntien sosiaali- ja terveysmenoja. Sellainen juttu on meilläkin tällä viikolla. Pirkanmaalaisen konsulttiyhtiön Perlaconin Tilastokeskuksen viime vuoden aineiston pohjalta koostamassa valtakunnallisessa menovertailussa Kuusiokunnat sijoittuvat maakunnan keskiarvon yläpuolelle.

Menoja vertaillessa ei saada palveluista koko totuutta. Kustannusten edullisuus tai kalleus ei kerro toiminnan laadusta mitään. Uskoisin, että siinäkin olemme keskiarvon yläpuolella – vaikka parannettavaakin toki on.